roen
roen

Anunţuri

Cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de cazare, alimentație, spațiu pentru instruire

A.O. Keystone Moldova publică prezenta cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de cazare, alimentație, spațiu pentru instruire.
Read More

Concurs angajare expert pentru analiza cadrului legal-normativ privind accesarea serviciilor de sănătate în contextual pandemiei covid-19

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020, anunță un concurs de selectare a unui consultant.
Read More

Cerere de ofertă pentru procurarea de echipament si accesorii

A.O. Keystone Moldova publica prezenta cerere de ofertă pentru procurarea de echipament si accesorii (laptop, monitor, mouse, geanta etc.).
Read More

LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII SOCIOLOGICE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNUI STUDIU PRIVIND ACCESUL POPULAȚIEI, ÎN PARTICULAR AL UNOR GRUPURI DE POPULAȚIE, LA SERVICII ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUAL PANDEMIEI COVID-19

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020, anunță un concurs de selectare a unei companii sociologice.
Read More

Cerere de ofertă pentru contractarea serviciilor de organizare și realizare a studiului sociologic

A.O. Keystone Moldova publica prezenta cerere de ofertă pentru contractarea serviciilor de organizare și realizare a studiului sociologic național privind particularitățile ghidării în carieră ale tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova.
Read More

Angajare Manager pe Monitorizare și Evaluare

Keystone Moldova angajează Manager pe Monitorizare și Evaluare. Persoana angajată va fi responsabilă de monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate prin intermediul mai multor proiecte de finanțare și va coordona și facilita diferite inițiative de îmbunătățire a calității acestora ( vedeți Termenii de referință anexați la sfârșitul acestui anunț.
Read More

ANUNȚ SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Asociația Keystone Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova, anunță un concurs pentru selectarea unui/unei consultant(e) din Republica Moldova care va pregăti și desfășura un seminar de instruire pentru organizațiilor societății civile (OSC) cu privire la metodele și instrumentele de fundraising pentru organizațiile societății civile.
Read More

Inginer în construcții civile

Keystone Moldova contractează un inginer în construcții civile, care va fi responsabil de elaborarea caietului de sarcini și a devizului estimativ pentru volumul de lucrări nefinisate al Serviciului social „Casă comunitară” din s.Chirca, rnul Anenii Noi.
Read More

Asociația Keystone Moldova angajează coordonator / coordonatoare proiect

Keystone Moldova implementează proiectul „Self-advocacy 2.0” (în continuare ”Proiect”) cu suportul AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner. Proiectul urmărește ca persoanele cu dizabilități și familiile lor să contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și advocacy. În acest context, Keystone Moldova angajează coordonator / coordonatoare de proiect
Read More

SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTULUI IT

Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziționarea echipamentului IT pentru dotarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.
Read More
1 2 3 10