Anunţuri

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile beneficiare de granturi în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”
Keystone Moldova angajează coordonator de proiect pentru 18 luni, full-time, în cadrul inițiativei ”Changing the Way We Care” (CTWWC).
Keystone Moldova, administrează și gestionează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități (SATGPD) în baza contractului cu Ministerul Muncii și Protecției sociale al Republicii Moldova nr. 4 - LD din 28.01.2022. SATGPD 080010808 este un serviciu național care are drept scop prevenirea și reducerea situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cerințele...
Keystone Moldova anunță extinderea licitației deschise pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.
Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Keystone Moldova, cu suportul IM Swedish Development Partner, susține platforma informațională din domeniul dizabilității www.informat.md Scopul platformei este de a asigura accesul la informații privind diferite aspecte ce țin de dizabilitate pentru persoanele cu dizabilități, părinții și persoanele de suport ale acestora, specialiștii care activează în domeniul protecției sociale și incluziunii sociale a persoanelor cu...
Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919 anunță un concurs de selectare a unui grup de experți / unei companii sociologice.
Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.
Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de IP Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919 anunță un concurs de selectare a unui grup de experți / unei companii sociologice.
1 2 3 13