Anunţuri

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, selectează furnizor/furnizori de servicii închirierea spațiului pentru instruiri, alimentație și cazare participanți.
I.P. Keystone Moldova, cu suportul IM Swedish Development Partner, anunță concurs în cadrul proiectului „Suport Program Keystone Moldova”. În cadrul Proiectului, sunt prevăzute activități de capacitare a echipei Keystone Moldova, pe domeniile identificate de organizație. Una din necesitățile echipei sunt cursurile de limba engleză.
Keystone Moldova implementează proiectul „Dialog comunitar pentru reducerea fenomenului de bullying”, care este realizat în cadrul proiectului „Împreună pentru educație de calitate”, susținut de Liechtenstein Development Service (LED) și implementat de Asociația Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF).
Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale a personalului care activează în cadrul centrelor de zi pentru copii în situație de risc și...
Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale a personalului care activează în cadrul centrelor de plasament pentru copiii separați de părinți. Detaliile cu...
Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale a personalului care activează în cadrul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice. Detaliile cu privire la sarcinile...
Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia, implementat de Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova, anunță extinderea concursului pentru angajarea unui consulatnt.
ANUNȚ pentru angajarea unui consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social
I.P. Keystone Moldova, cu suportul IM Swedish Development Partner, anunță concurs în cadrul proiectului „Suport Program Keystone Moldova”. Consultantul selectat va revizui/elabora curriculum-uri și suporturi de curs pentru formarea inițială și continuă a specialiștilor din cadrul serviciilor sociale „Asistență personală” și „Echipă mobilă”.
Keystone Moldova implementează proiectul „Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități – etapa 2”, finanțat de Fundația Soros Moldova, în baza Contractului de Grant nr. G15201 din 15.04.2022. Activitatea anunțată în cadrul acestui concurs public prevede elaborarea pachetelor integrate de servicii destinate copiilor cu dizabilități de vedere din toate nivelele de învățământ.
1 2 3 15