Anunţuri

IP Keystone Moldova anunță licitație publică de achiziție a voucherelor care vor fi ulterior schimbate pe articole vestimentare în cadrul proiectului: „Disability Inclusive Emergency Support Project for Refugees and Host Communities, Moldova”, finanțat de World Vision.
Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, selectează furnizor/furnizori de servicii închirierea spațiului pentru instruiri, alimentație și cazare participanți.
Instituția Privată Keystone Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant pentru elaborarea Manualului operațional al serviciului social ,,Sprijin alimentar’’. Serviciul de consultanță va fi prestat in cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’.
- Cunoști din proprie experiență problemele persoanelor cu dizabilități? - Depășești zilnic barierele într-un mod unic? - Te îndemnăm să împărtășești modul prin care depășești barierele din viața de zi cu zi pentru ca și alte persoane să le poată folosi. Participă la concursul Discovery Awards și ai șansa să ajuți alte persoane care se...
Organizația Keystone Moldova în cadrul proiectului ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia și implementat în parteneriat de Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova” (contract de grant #2020/422-271/EEF) anunță concurs de selectare a unui expert/grup de experți ce va/vor elabora Metodologia de...
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, contract de grant ENI/ 2021/428-919, anunță concurs de selectare a unui expert ce va elabora metodologia de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin...
Keystone Moldova, из средств Европейского Союза, объявляет конкурс по отбору проектных концепций по развитию/расширению социальных услуг прачечной, услуг личной гигиены и социализации для уязвимых людей.
Keystone Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, anunță un concurs de selectare a Conceptelor de proiect pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale de spălătorie, igienă personală și socializare pentru grupurile vulnerabile.
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Food, Medical and Education Support for Ukrainian refugees in Moldova” finanțat de organizația Peace Winds anunță concurs de selectare a unui asistent social.
I.P. ,,Keystone Moldova’’ anunță concurs de selectare a unei companii media care va elabora și difuza pe canalele proprii de comunicare 5 materiale video, de maxim 5 minute, privind activitatea cantinelor sociale și mecanismul de donare și redistribuire a produselor alimentare către serviciile sociale.
1 2 3 18