Licitație deschisă pentru selectarea unui expert/ grup de experți pentru realizarea evaluării finale a proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”

Licitație deschisă pentru selectarea unui expert/ grup de experți pentru realizarea evaluării finale a proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”

Instituția Privată Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. „Diaconia”, A.O. „Concordia. Proiecte Sociale”. Contract de Grant ENI/2021/428-919 anunță concurs de selectare a unui expert sau grup de experți.

Expertul/grupul de experți selectat va efectua evaluare proiectului, va evidenția și documenta modificările aduse de intervențiile proiectului pe perioada implementării  și posibilitatea replicării acestora.

Responsabilitățile expertului/ grupului de experți, rezultatele așteptate și modalitatea de înaintare a ofertelor sunt descrise în Termenii de referință.

Pentru participare la concurs, ofertantul va prezenta dosarul, care va include oferta tehnică și financiară:

Date privind modalitatea de pregătire și înaintare a dosarelor pot fi găsite în Instrucțiunea pentru ofertanți.

Ofertele vor fi expediate la adresa electronică: [email protected], în conformitate cu cerințele specificate în Instrucțiunea pentru ofertanți.

Termenul-limită de prezentare a ofertei: 7 iulie 2024.