Ce facem

Promovăm incluziunea socială a tuturor persoanelor

Întru realizarea obiectivelor sale, Keystone Moldova acordă asistență autorităților publice centrale și locale în îmbunătățirea cadrului normativ și a legislației în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități în vederea implementării cu succes a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

Keystone Moldova susține autoritățile publice centrale și locale în implementarea programului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și de incluziune a acestora în comunitate. În acest scop, Keystone Moldova acordă suport autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea și prestarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități , cum ar fi: Case comunitare, Locuințe protejate, Plasament familial pentru adulți, Asistență Parentală Profesionistă, Echipe Mobile, Servicii Respiro, etc.

Keystone Moldova promovează și susține incluziunea socială a persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități, în serviciile sociale de bază din comunități, inclusiv în instituțiile educaționale. În acest scop, Keystone Moldova implementează metodologia educației incluzive aprobată de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova în grădinițe de copii și școli, asigurând suport copiilor cu necesități educaționale speciale în funcție de nevoile lor.

Keystone Moldova acordă suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale sau prevenite de instituționalizare și familiilor lor în vederea asigurării integrării lor în comunitate. Astfel, persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și familiile lor pot beneficia de diferite tipuri de asistență (socială, medicală, psihologică, juridică, comportamentală etc.) în funcție de nevoile lor stabilite în rezultatul planificării centrate pe persoană.

Keystone Moldova contribuie la  consolidarea capacităţilor reprezentanţilor  autorităților  publice centrale și  locale, organizațiilor  nonguvernamentale,   prestatorilor de servicii, persoanelor cu dizabilităţi și familiilor lor  şi ale  echipei Keystone Moldova în conformitate  cu  necesităţile de instruire, în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor în dificultate, inclusiv a celor  cu dizabilităţi. Keystone Moldova dezvoltă și prestează cursuri de instruire în diverse domenii.

Keystone Moldova contribuie la combaterea discriminării persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, prin capacitarea și implicarea lor nemijlocită în activități de advocacy la nivel local și central și prin diferite strategii eficiente de comunicare, cum ar fi Teatrul Forum, filme autodocumentare, istorii narative, PhotoVoice etc.

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare

Aflați mai multe despre activitatea noastră și cum promovăm incluziunea socială


Facebook


Twitter


YouTube

Valori după care ne conducem în activitatea noastră

Aflați mai multe despre valorile și ideile după care ne conducem în promovarea incluziunii sociale

19496