Concurs de selectare a unei companii care va realiza și difuza o serie de spoturi video

Concurs de selectare a unei companii care va realiza și difuza o serie de spoturi video

Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unei companii care să realizeze o serie de spoturi video despre angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în cadrul proiectului „Identificarea și pilotarea modelelor eficiente de incluziune socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală severe”, implementat de Keystone Moldova, finanțat de Guvernul Elveției, prin intermediul proiectului MENSANA – „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova”.

În urma concursului, va fi identificată o companie care va realiza 5 materiale video (maxim 5 min.), 3 spoturi video (cu durata de cca 1 min. fiecare) și promovarea spoturilor la un post TV cu audiență națională.

Materialele vor scoate în evidență următoarele subiecte:

 • 5 materiale video: Prezentarea istoriilor de succes a persoanelor cu probleme de sănătate mintală angajate în câmpul muncii.
 • 3 spoturi video: Prezentarea importanța angajării persoanelor cu probleme de sănătate mintală în câmpul muncii. Spoturile vor avea drept scop de a promova angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu probleme de sănătate mintală din Republica Moldova și sensibilizarea populației față de acest subiect.

Cerințele față de candidații eligibili și detaliile despre concurs sunt oferite în TERMENII DE REFERINȚĂ.

Condițiile concursului:

Companiile interesate sunt invitate să prezinte prin email dosarele complete, care vor conţine:

Oferta tehnică:

 • CV-ul companiei participante la concurs (certificatul de înregistrare; rechizitele bancare);
 • CV-urile membrilor-cheie ai echipei care va realiza sarcinile descrise în Termenii de Referință;
 • numele a 2 persoane de referință (cu indicarea datelor de contact);
 • portofoliul companiei, care include lucrările realizate anterior;
 • conceptul general de realizare a materialelor;
 • planul calendaristic de realizare a produselor;
 • dovada unei înțelegeri prealabile de difuzare periodică a spotului promoțional la o televiziune naţională (de ex. acord de colaborare, contract etc.);
 • planul media de difuzare la TV a spoturilor.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în MDL (cu 0 TVA  ) şi trebuie să includă:

 • adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura şi amprenta ștampilei.
 • bugetul total, exprimat în MDL;
 • bugetul per produs, cu indicarea etapelor de realizare (filmare, montare, difuzare etc.).

Oferta care nu corespunde tuturor cerințelor din Termenii de referință va fi respinsă ca neconformă.

La analiza ofertelor, oferta tehnică va reprezenta o pondere de 70%, iar oferta financiară – 30% din total.

Termen limită:

Companiile interesate vor expedia ofertele prin email la: [email protected] până la data de 31 mai 2024, cu titlul mesajului „Ofertă realizare 5 materiale video și 3 spoturi cu promovare TV”. Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă din compania aplicantă.

Perioada de contractare:

Compania va fi contractată pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada iunie- august 2024.

Pentru informații suplimentare: Doina Cuțulab, coordonatoare de proiect, tel: 068208202, email: [email protected].