Keystone Moldova angajează inginer/expert tehnic

Keystone Moldova angajează inginer/expert tehnic

I.P. Keystone Moldova, în cadrul proiectului Inițiativei Globale CTWWC finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementat în parteneriat cu Catholic Relief Services (CRS), CCF Moldova și Parteneriate pentru Fiecare Copil, contractează servicii de consultanță a unui inginer pentru evaluarea condițiilor de trai și estimarea costurilor în vederea adaptării mediului  (casă de locuit, curte) la nevoile beneficiarilor pentru asigurarea accesibilității pentru copiii cu dizabilități (construcție, reconstrucție, renovare, după caz)

Detaliile cu privire la sarcinile consultantului sunt descrise în termenii de referință: CTWWC anunt inginer.

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Iulie, 2024 – Septembrie, 2024.

Termenul limită de aplicare: 25 iunie 2024, ora 23:59

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze dosarul cu documentele semnate și scanate la adresa de e-mail: [email protected] cu mențiunea „CTWWC: angajare inginer”.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită vor fi descalificate.

Solicitarea de clarificări și informații suplimentare poate fi expediată la adresa de e-mail [email protected]