Angajare experți pentru dezvoltarea unui Ghid comprehensiv de referință pentru mecanismul existent de asigurare cu tehnologii asistive pentru copiii cu diferite tipuri de dizabilități

Concurs

Keystone Moldova contractează doi consultanți în vederea dezvoltării unui Ghid comprehensiv de referință pentru mecanismul existent de asigurare cu tehnologii asistive pentru copiii cu diferite tipuri de dizabilități (la nivel intersectorial- sănătate, protecție socială, educație)

Organizația Keystone Moldova în parteneriat cu UNICEF, în cadrul proiectului „Capacitarea sistemului și instruire în tehnologii asistive pentru copii cu dizabilități și CES” anunță concurs de selectare a doi consultanți pentru dezvoltarea unui Ghid comprehensiv de referință pentru mecanismul existent de asigurare cu tehnologii asistive pentru copiii cu diferite tipuri de dizabilități (la nivel intersectorial- sănătate, protecție socială, educație).

Ghidul va include aspecte ce țin de  rolurile și responsabilitățile instituțiilor cu competențe în domeniul distribuirii/asigurării cu tehnologii asistive, tipologia detaliată  a tehnologiilor asistive, beneficiarii eligibili, traseul beneficiarilor eligibili (copii cu dizabilități și îngrijitorii lor) pentru obținerea tehnologiilor asistive necesare.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de experți, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul va fi expediat la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Concurs selectare experți  Ghid de referință”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 17 mai 2024.