Valorile

Valorile şi ideile de care ne conducem în activitatea noastră

În activitatea pe care o desfășurăm în cadrul organizației Keystone Moldova suntem ghidați de un șir de valori și principii prezente încă de la fondarea asociației. Aceste valori reprezintă niște concepte fundamentale, pe care ne bazăm noi atunci când ajutăm oamenii să ducă o viaţă plină de sens, să-și găsească o casă, prieteni, serviciu şi să se simtă incluşi în comunitate.

Auto-determinare

Într-un sistem eficient de protecţie socială, beneficiarul serviciilor de asistenţă este persoana sau familia care cel mai mult are nevoie de ele. Serviciile trebuie să răspundă necesităţilor fiecărei persoane, și nu celor ale sistemului. Toţi oamenii au dreptul să ia decizii privind viitorul lor. Astfel, ei au dreptul de a decide cum, unde şi cu cine să locuiască; de a controla resursele necesare pentru viaţa lor și de a participa activ la toate etapele planificării şi prestării serviciilor. Oamenii au dreptul de a-şi alege stilul de viaţă şi meseria. Atunci când cineva are nevoie de suport , anume familia şi prietenii cei mai apropiaţi îl ajută să-şi îmbogăţească experienţa şi să-şi exercite dreptul la alegere. Este esenţial ca fiecare persoană să aibă o reţea de suport la propria alegere. Specialiştii şi personalul serviciilor lucrează în beneficiul persoanei, nu al sistemului. Familia, prietenii şi specialiştii ajută persoanele să stabilească relaţii utile și să obţină suportul necesar, înlătură obstacolele , dezvoltă reţele de siguranţă şi le ajută să-şi împlinească visele, fără a uita cine se află în centrul acestui proces.

Demnitate şi respect
Fundamentarea serviciilor
Dezvoltare comunitară
Sprijin în mediu natural

Demnitate şi respect

Noi folosim limbajul şi cuvintele care contribuie la crearea unui mediu plin de demnitate, respect şi valorizare pentru beneficiari noştri şi familiile lor. Toţi oamenii au dreptul de a fi trataţi cu demnitate şi de a fi respectaţi ca personalitate. Cele mai bune lecţii în viaţă le însușim atunci când greșim în baza alegerilor făcute de noi înșine. Toţi oamenii au dreptul la risc.

Valoare inerentă

Toţi oamenii în mod implicit au valoare, indiferent de abilităţile sau dizabilităţile lor.

Fundamentarea serviciilor

În opinia noastră, prestarea serviciilor de către o persoană unei alte persoane constituie un efort transcendent, care trebuie să se bazeze pe experiența personală a individului și pe principiile lui spirituale, religioase, filosofice, umanitare sau ale dreptăţii sociale. Noi credem că este important de a trăi într-un mediu în care fiecare dintre noi să poată vedea aspectele morale şi spirituale ale activităţii noastre. Noi ne dorim ca toate persoanele asociate cu Keystone să perceapă activitatea noastră ca o vocaţie şi noi tindem să încurajăm şi să contribuim la angajamente serioase, relaţii de prietenie, reciprocitate, gratuitate şi comuniune în viaţă.

Modelul coerenței

Modelul coerenței presupune abordarea tuturor elementelor (planificarea, organizarea, dezvoltarea conceptelor, completarea cu cadre, finanţarea, asigurarea cu informaţii şi supravegherea serviciilor, identitate profesională) din perspectiva unui tot întreg, în vederea satisfacerii nevoilor adevărate ale persoanei care beneficiază de sprijin.

Model de dezvoltare

Noi considerăm că fiecare persoană creşte şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi.

Dezvoltare comunitară

Viziunea noastră este crearea unui mediu în care toţi oamenii, indiferent de origine şi abilităţi, vor putea să se dezvolte, să ia decizii şi să devină membri valoroşi şi contribuabili ai comunităţii. Fiecare persoană este capabilă să facă o contribuţie importantă în comunitatea sa. Dăruirea de sine aduce un sentiment de apartenență şi de identitate. Traiul în comunitate înseamnă o oportunitate de a se angaja în câmpul muncii, de a avea propria casă, de a participa din plin la viaţa comunităţii şi de a influenţa viaţa altor oameni.

Conexiune comunitară

Organizaţiile care prestează servicii sociale trebuie să menţină o conexiune puternică cu persoanele şi comunitatea pe care le deservesc. Această conexiune se dezvoltă atunci când membrii comunităţii obțin controlul şi influenţa în cadrul organizaţiei, în timp ce organizaţia influenţează şi educă comunitatea. Conexiunea comunitară este un aspect esențial şi extrem de important al politicii publice deoarece contribuie la asumarea de către comunități a responsabilității pentru tendinţele şi problemele sociale abordate de organizaţie.

Sprijin în mediu natural

Utilizarea sprijinului natural este esenţială pentru un succes durabil. Suportul acordat de familie, vecini, biserică şi comunitate reprezintă o resursă foarte valoroasă şi oferă o alternativă pe termen lung serviciilor formale costisitoare. Acest suport este, prin definiţie, benevol şi caritabil şi, prin urmare, în armonie absolută cu rolul şi identitatea organizaţiilor comunitare nonprofit. Serviciile ar trebui să fie acordate într-un mediu cât mai natural şi lipsit de restricţii. Oamenii trebuie încurajaţi să utilizeze din plin sprijinul disponibil în comunitate şi să se integreze în viața obișnuită a comunității, în activitățile de muncă, instruire și odihnă.

Relaţii

Relaţiile unei persoane cu ceilalţi oameni sunt preţioase şi trebuie tratate ca atare. O relaţie trebuie îngrijită, protejată şi mereu reînnoită. Oamenii cu care o persoană are relaţii trainice, îi oferă putere, sprijin şi siguranţă, ceea ce asigură în final bunăstarea persoanei date.

More Values

Agent al schimbărilor

Noi credem că avem o responsabilitate importantă de a servi în calitate de agent al schimbărilor. În acest context noi împărtăşim experienţa noastră atât cu persoane concrete, cât şi în cadrul mecanismului de elaborare a politicilor publice şi de prestare a serviciilor.

Capacitate

Noi ne-am asumat angajamentul de a reduce nivelul de dependenţă a persoanelor şi familiilor de serviciile formale. Toate eforturile noastre sunt direcţionate spre sporirea potenţialului, capacităţilor, independenţei şi participării comunitare a fiecărei persoane în parte.

Axare pe identificarea soluțiilor

Noi încurajăm şi împărtăşim viziunea că nici un lucru nu este imposibil atâta timp cât este legal şi nu aduce prejudiciu. Răspunsul „Nu putem” trebuie să fie înlocuit cu fraza: „Cum putem să facem acest lucru?”. Realizările nu întotdeauna necesită bani. Împlinirea viselor înseamnă deschiderea oportunităţilor care nu depind de resursele limitate existente în cadrul sistemului.

Competenţă culturală

Cultura determină viziunea noastră despre lume și asigură un plan general pentru viaţă şi modelele de interpretare a realităţii, care se reflectă în comportamentul nostru. Prin urmare, serviciile ar trebui să fie „competente” din punct de vedere cultural şi prestate de către persoanele care sunt capabile să recunoască, să înţeleagă, să fie receptive şi respectuoase faţă de normele morale, istoria, rasa, originea etnică, valorile, convingerile, confesiunea, obiceiurile, limba, ritualurile şi practicile caracteristice unui grup anumit de oameni.

Tratament eficient

Dacă o persoană sau familie are nevoie de servicii formale sau tratament, acestea trebuie să fie eficiente.

Conservatism fiscal

Noi purtăm răspundere pentru administrarea resurselor aflate în gestiunea noastră şi trebuie să lucrăm cu diligenţă pentru a crea servicii cât mai eficiente, accesibile şi ieftine. Integritatea fiscală este o calitate esenţială a serviciilor finanţate de stat. Fiind o problemă destul de importantă și serioasă, toate părţile implicate trebuie să aibă încredere în sistem şi să cunoască în ce mod sunt implementate resursele pentru a se asigura că acestea au fost utilizate spre beneficiul consumatorilor şi al comunităţii.

Conformitate culturală şi de vârstă

Serviciile şi asistenţa acordate trebuie să corespundă tradițiilor și obiceiurilor caracteristice membrilor valoroși ai unei societăți concrete care sunt de o vârstă asemănătoare cu beneficiarul serviciilor.

Focusare pe familie

Familia şi beneficiarii trebuie să joace un rol foarte important în guvernarea, planificarea, elaborarea politicilor, activităţile de advocacy şi monitorizarea sistemului, organizațiilor și serviciilor prestate de acestea. Familia reprezintă mecanismul de suport primar pentru orice persoană, iar serviciile ar trebui să ajute familia să-şi apere interesele. Familia participă ca partener cu drepturi depline la toate etapele procesului de luare a deciziilor şi de planificare a terapiei, inclusiv implementarea, monitorizarea şi evaluarea serviciilor.

Mişcare socială

Niciodată nu a existat un asemenea pericol, dar şi o asemenea oportunitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi pentru mişcarea comunitară. Organizaţiile nonprofit care vor supravieţui şi vor obţine un rol decisiv în sistemul dezvoltat de servicii, vor defini caracterul fundamental al serviciilor şi al asistenţei pentru secolul următor.

Aflați mai multe despre activitățile noastre

Noi promovăm incluziunea socială, dezvoltăm rețele comunitare de suport durabile și realizăm activități de Advocacy alături de persoanele cu dizabilități.

19518