Keystone Moldova – Experti audit social si studiu KAP

Keystone Moldova – Experti audit social si studiu KAP

SERVICII DE CONSULTANȚĂ

În cadrul ProiectuluiParteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii socialefinanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și A.O. „Fondul de Inovații Sociale din Moldova” este preconizată achiziția serviciilor de consultanță în scopul dezvoltării Metodologiei auditului social și realizarea auditului social a serviciilor sociale pre-selectate la prima etapă a concursului conceptelor de proiect; elaborarea și implementarea mecanismului de mobilizare comunitară pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, în care se prestează servicii sociale.

Pentru realizarea acestor sarcini, I.P. Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru trei loturi:

Lotul 1. Consultant/ă național/ă  pentru elaborarea Metodologiei auditului social și mecanismului de mobilizare comunitară

Lotul 2. Consultant/ă național/ă  pentru realizarea Studiului KAP pentru determinarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor pentru înțelegerea comportamentului unor grupuri distincte privind eficiența energetică

Lotul 3.  Consultanță realizare audit social  –  2 consultanți/consultante (juniori)

În acest sens, solicităm oferte din partea persoanelor fizice interesate. La concurs pot participa persoane fizice rezidente în Republicii Moldova.

Dosarul de aplicare la concurs va cuprinde:

  1. Oferta tehnică, care va include CV-ul și datele de contact a două persoane de referință (a se vedea Formularul A)
  2. Oferta financiară (a se vedea Formularul B)

Modalitatea de înaintare a ofertelor este descrisă detaliat pe pagina web:

Dosarul va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la adresa [email protected]

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate.
După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Keystone Moldova sub forma unui e-mail de confirmare.
I.P. Keystone Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 30 iunie 2024, or.17.00.

DOCUMENTE

Termeni de referință pentru fiecare funcție:

DATE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, I.P. Keystone Moldova
Email: [email protected]
Telefon: 068680447
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa email [email protected] până la data de  20 iunie 2024, orele 17.00.