Cine Suntem

Misiunea

Misiunea organizației Keystone Moldova constă în promovarea şi dezvoltarea oportunităţilor exprimate sub formă de asistență tehnică, servicii de consultanță, servicii directe de suport, instruiri, transmitere de bune practici, suport financiar şi administrativ în scopul sporirii gradului de independenţă și asigurării incluziunii sociale a persoanelor din Moldova care au nevoie de sprijin din cauza dizabilităţii, sărăciei, abandonului, instituţionalizării şi altor condiţii sociale adverse.

Promovăm incluziunea socială a tuturor persoanelor!

A sociația Keystone Human Services International Moldova (Keystone Moldova) a fost fondată în anul 2004 de către organizația Keystone Human Services International din SUA și are drept scop de a contribui la incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Întru atingerea acestui scop, Keystone Moldova își propune următoarele obiective:

  • de a contribui la îmbunătățirea cadrului normativ-legal al sistemului de protecție socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu dizabilități;
  • de a contribui la reforma sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități prin promovarea dezinstituționalizării lor și incluziunii în familii și servicii comunitare;
  • de a susține dezvoltarea serviciilor comunitare de suport și îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri aflate în dificultate;
  • de a contribui la capacitarea persoanelor cu dizabilități în vederea implicării lor mai active în viața politică și socială a Republicii Moldova;
  • de a susține incluziunea persoanelor aflate în dificultate, inclusiv a acelor cu dizabilități în serviciile comunitare de bază, inclusiv în instituțiile educaționale, de sănătate, sociale;
  • de a contribui la reducerea sărăciei familiilor aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, prin promovarea și susținerea incluziunii lor în câmpul muncii;
  • de a contribui la schimbarea atitudinilor și comportamentelor populației față de persoanele aflate în dificultate, inclusiv cele cu dizabilități, în vederea promovării unui mediu incluziv și a oportunităților egale de dezvoltare pentru fiecare persoană din comunitate indiferent de naționalitate, limbă, dizabilitate, sex, vârstă etc.

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare

Aflați mai multe despre activitatea noastră și cum promovăm incluziunea socială


Facebook


Twitter


YouTube

Organizational Profile

Aflați mai multe despre activitățile noastre

Noi promovăm incluziunea socială, dezvoltăm rețele comunitare de suport durabile și realizăm activități de Advocacy alături de persoanele cu dizabilități.