roen
roen

Aflați mai multe Keystone Moldova

Cine suntem

Keystone Moldova contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, copiilor cu nevoi educaționale speciale și celor în situații de risc. În acest scop, organizația susține: (I) dezinstituționalizarea și incluziunea acestor grupuri în serviciile comunitare de bază, (II) dezvoltarea serviciilor sociale alternative comunitare, precum: Servicii de sprijin familial, Asistență parentală profesionistă, Echipă Mobilă, Plasament familial pentru adulți, Respiro, Locuință protejată, Casă comunitară etc., (III) dezvoltarea cadrului legal pentru asigurarea durabilității reformei în domeniul sistemului de îngrijire și asistență socială a persoanelor cu dizabilități, (IV) activități de prevenire și combatere a discriminării grupurilor în cauză.

Antreprenoriat social

Aflați mai multe

Istorii de viață

Aflați mai multe

Publicații și resurse

Aflați mai multe

Părinți Informați

Părinți Informați este o platformă de informare în domeniul dizabilității. Aici, părinții / familiile persoanelor cu dizabilități, dar și persoanele cu dizabilități însele, pot găsi informații referitoare la diferite aspecte ce țin de domeniul dizabilității din Republica Moldova.