SELECTARE A UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT PASAGERI

SELECTARE A UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT PASAGERI

I.P. Keystone Moldova implementează Proiectul „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu A.O. „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”. Obiectivul general al proiectului constă în capacitarea organizațiilor societății civile să devină actori importanți, implicați în dezvoltarea comunităților eficiente energetic în Republica Moldova

În cadrul Proiectului, Keystone Moldova selectează furnizor de servicii transport pasageri care va presta serviciile pentru toată perioada de implementare a proiectului (iulie, 2024 – 30 noiembrie, 2026).

Detalii despre ofertă

Oferta trebuie să includă:

 • Date generale ale ofertantului (denumirea companiei/ nume, prenume persoana, telefonul de contact, adresa electronică și alte date relevante despre ofertant) ;
 • Certificatul de înregistrare a companiei/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Mijlocul sau mijloacele de transport propuse pentru prestarea serviciilor, inclusiv poze ale mijloacelor de transport;
 • Unitatea de transport trebuie să corespundă clasei de confort I cu următoarele criterii:
  • vechimea transportului până la 15 ani cu 4 locuri capacitate maximă;
  • dispozitive parasolare, aparat de aer condiționat în salon sau sistem de ventilare forțată și încălzire în salon;
 • Oferta financiară cu indicarea prețului în MDL per km (preț/ 1km):
  • Preț transportare interurbană (1 km)
  • Preț pentru staționare (1 oră).

Termenii și condițiile de activitate:

Contract de prestări servicii semnat între părți pentru perioada iulie, 2024- 30 noiembrie, 2026.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiența profesională a ofertantului;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.

Evaluarea ofertelor:

 • Ofertele considerate ca fiind eligibile din punctul de vedere a cerințelor vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Preţul indicat este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
 • Compararea ofertelor financiare se va face în MDL.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați.
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Oferta trebuie transmisă prin e-mail la adresa: [email protected]

Data limită pentru primirea ofertelor este: 01 iulie 2024, or.17.00.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]