Direcții de activitate

stire_foto_linie_dizabilitati

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități

Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități a fost creat ca un serviciu național de asistență telefonică gratuită pentru a oferi sprijin persoanelor cu dizabilități care necesită protecție, suport  și informare.

Aflați mai multe

Dezvoltarea politicilor sociale incluzive și a cadrului legal

Keystone Moldova acordă asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea politicilor, practicilor și legislației în concordanță cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe care Republica Moldova a semnat-o și ratificat-o…

Aflați mai multe

Dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii comunitare

Informație generală. Keystone Moldova are drept obiectiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale sau prevenite de instituționalizare…

Aflați mai multe

Promovarea și implementarea educaţiei incluzive

Keystone Moldova oferă asistență tehnică autorităților publice centrale și locale, organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, serviciilor raionale/municipale …

Aflați mai multe

Promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii

Keystone Moldova încurajează și susține incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii prin următoarele activități: …

Aflați mai multe

Comunicare și media advocacy pentru prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități

Scopul Keystone Moldova constă în promovarea și dezvoltarea unui mediu comunitar de acceptare prin schimbarea atitudinii şi a comportamentului populaţiei faţă de persoanele cu dizabilităţi …

Aflați mai multe

Self-advocacy și advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Keystone Moldova încurajează participarea persoanelor cu dizabilități în promovarea drepturilor lor și în dezvoltarea politicilor sociale și a practicilor incluzive la nivel național și local….

Aflați mai multe

Consolidarea capacităților autorităților publice, OSC-urilor, prestatorilor de servicii și persoanelor cu dizabilități

Keystone Moldova contribuie la consolidarea capacităţilor reprezentanţilor autorităților publice centrale și locale, organizațiilor nonguvernamentale, prestatorilor de servicii, persoanelor cu dizabilităţi și familiilor…

Aflați mai multe

Consultanță și cercetare

Keystone Moldova prestează servicii de consultanță și cercetare în domeniile ce țin de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, inclusiv: dezvoltarea politicilor…

Aflați mai multe

Instituţie Gazdă a activităţilor de voluntariat

Keystone Moldova a obținut statutul de instituție gazdă a activităţilor de voluntariat în noiembrie 2015. Voluntarii pot activa în cadrul serviciilor sociale Casă comunitară,..

Aflați mai multe