Conducere

Ludmila Malcoci

doctor habilitat în sociologie, profesor – Director Executiv; Director Regional al KHSI pentru Europa Centrală și de Est

Email

Nicolae Ciocan

Director Finanțe și Administrare

Email

Dumitru Pogor

Administrator Financiar

Email

Parascovia Munteanu

Manager Program Dezinstituționalizare și Dezvoltare Comunitară

Email