Antreprenoriatul Social

At Keystone Moldova, we offer services and support to persons with disabilities.

EcoVox

Centrul de instuiri

Suport pentru dezvoltarea afacerilor mici

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare

Aflați mai multe despre activitatea noastră și cum promovăm incluziunea socială


Facebook


Twitter


YouTube

Prestări servicii
Instruiri
Servicii de consultanță
Asistență

Prestări servicii

Keystone Moldova oferă următoarele servicii contra plată:

 • Instruiri;
 • Servicii de consultanță;
 • Servicii de asistență pentru copiii cu dizabilități intelectuale și familiile acestora.

Resursele financiare obținute în rezultatul prestării acestor servicii sunt utilizate pentru dezvoltarea și menține-rea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale (case comunitare, locuințe protejate), precum și pentru asigurarea durabilității organizației.

Instruiri

Scopul instruirilor constă în consolidarea și dezvoltarea capacităților prestatorilor publici și privați de servicii sociale și personalului din servicii sociale în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și creării / funcționării unor servicii sociale de calitate.

În acest scop, Keystone Moldova prestează servicii de instruire după următoarele programe:

 • Asistent Personal;
 • Asistent Parental Profesionist;
 • Plasament Familial pentru Adulți;
 • Echipa Mobilă;
 • Respiro;
 • Casă Comunitară;
 • Locuință Protejată;
 • Valorizarea rolului social;
 • Planificarea centrată pe persoană;
 • Comportamentul deviant: diagnosticare, plan de intervenție, suport;
 • Advocacy și self-advocacy;
 • Metode noi de prevenire și combatere a discriminării ( teatru forum, story-telling, self-filming, photo-voice etc.);
 • Alte programe de instruire în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Instruirile sunt destinate atât angajaților din structurile publice de asistență socială, asociațiilor obștești de profil, cât și altor organizații, instituții, și persoane interesate.

Bugetul unei instruiri, programul instruirii și curriculumul pot fi solicitate la adresa: [email protected].

Servicii de consultanță

Keystone Moldova prestează servicii de consultanță în următoarele domenii:

 • Dezinstituționalizare și incluziune socială;
 • Dezvoltare de servicii sociale comunitare și specializate;
 • Educație incluzivă;
 • Dezvoltare cadru legal și normativ în domeniul dizabilității;
 • Acordarea suportului comportamental pozitiv pentru persoanele cu probleme de comportament în serviciile sociale;
 • Instruire vocațională și angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități intelectuale;
 • Cercetări sociologice în domeniul vulnerabilității;
 • Mobilizare comunitară și planificare strategică;
 • Scriere de proiecte și managementul proiectelor europene;
 • Alte servicii de consultanță în conformitate cu direcțiile de activitate ale Keystone Moldova și nevoile identificate ale organizațiilor.
 • EU projects writing and management;
 • Other consultancy services in accordance with Keystone Moldova directions of activities and trainings needs.

Asistență

Keystone Moldova oferă servicii de asistență copiilor cu dizabilități intelectuale și familiilor acestora în urmă-toarele domenii:

 • dezvoltarea abilitaților de autonomie personală;
 • diminuarea comportamentelor problematice (asistență și suport la domiciliu);
 • dezvoltarea abilităților de relaționare și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități intelectuale (grădiniță, școală);
 • ateliere de lucru pentru copiii cu dizabilitate intelectuală (grupuri mici, 4-5 copii);
 • psihoterapia individuală și de grup pentru familiile copiilor cu dizabilitate intelectuală;
 • reabilitarea kineto-terapeutică (ședințe kineto, elaborarea unui plan de reabilitare și pregătirea familiilor în implementarea planului);
 • alte tipuri de asistență în funcție de nevoi.

Valori după care ne conducem în activitatea noastră

Aflați mai multe despre valorile și ideile după care ne conducem în promovarea incluziunii sociale