Keystone Moldova – Consultant elaborare metodologie studiu KAP (Termen extins)

Keystone Moldova – Consultant elaborare metodologie studiu KAP (Termen extins)

În cadrul Proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și A.O. „Fondul de Inovații Sociale din Moldova” se contractează servicii de consultanță în scopul realizării Studiului KAP pentru determinarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor pentru înțelegerea comportamentului unor grupuri distincte privind eficiența energetică.

Pentru realizarea acestor sarcini, I.P. Keystone Moldova contractează un/o consultant/ă național/ă.

În acest sens, solicităm oferte din partea persoanelor fizice rezidente în Republicii Moldova.

În acest sens, solicităm oferte din partea persoanelor fizice interesate. La concurs pot participa persoane fizice rezidente în Republicii Moldova.

Dosarul de aplicare la concurs va cuprinde:

  • Oferta tehnică, care va include CV-ul și datele de contact a două persoane de referință (a se vedea Formularul A)
  • Oferta financiară (a se vedea Formularul B)

Dosarul va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Keystone Moldova sub forma unui e-mail de confirmare.

I.P. Keystone Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

DOCUMENTE:

Termeni de referință Realizarea Studiului KAP
Instrucțiune pentru ofertanți
Formularul A. Oferta tehnică
Formularul B. Oferta financiară

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la adresa [email protected]

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 14 iulie 2024, or.17.00.

DATE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, I.P. Keystone Moldova

Email: [email protected]

Telefon: 068680447