Anunţuri

I.P. ,,Keystone Moldova’’ anunță concurs de selectare a unei companii media care va elabora și difuza pe canalele proprii de comunicare 5 materiale video, de maxim 5 minute, privind activitatea cantinelor sociale și mecanismul de donare și redistribuire a produselor alimentare către serviciile sociale.
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, contract de grant ENI/ 2021/428-919, anunță concurs de selectare a doi experți ce vor elabora metodologia de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin...
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, contract de grant ENI/ 2021/428-919, anunță concurs de selectare a unui asistent de proiect.
I.P. Keystone Moldova anunță tender pentru achiziționarea lucrărilor de reparație/reconstrucție a acoperișului sediului organizației amplasat în or. Chișinău, str. Sf. Gheorghe nr.20.
Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, contract de grant ENI/ 2021/428-919, anunță concurs de selectare a doi experți ce vor elabora metodologia de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin...
Keystone Moldova care face parte din Rețeaua de monitorizarea bugetării sensibile la gen (GBWN), anunță un apel public pentru propuneri de proiecte (granturi) în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize pentru OSC-uri. Organizațiile selectate vor beneficia și de o componentă de consolidare a capacităților.
I.P. Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță, care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă”...
I.P. Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță, care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului multifuncțional de servicii sociale „O șansă”...
Selectarea unei consultant care va elabora (filma și editare film) 4 filmulețe, de maxim 5 minute, privind dreptul la educație a copiilor / tinerilor cu dizabilități.
Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță care vor contribui la consolidarea competențelor profesionale ale 3 OSC-uri și ale specialiștilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă” Edineț,...
1 2 3 4 5 19