roen
roen

Anunţuri

Keystone Moldova angajează Manager pe Monitorizare și Evaluare. Persoana angajată va fi responsabilă de monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate prin intermediul mai multor proiecte de finanțare și va coordona și facilita diferite inițiative de îmbunătățire a calității acestora ( vedeți Termenii de referință anexați la sfârșitul acestui anunț.
Asociația Keystone Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova, anunță un concurs pentru selectarea unui/unei consultant(e) din Republica Moldova care va pregăti și desfășura un seminar de instruire pentru organizațiilor societății civile (OSC) cu privire la metodele și instrumentele de fundraising pentru organizațiile societății civile.
Keystone Moldova contractează un inginer în construcții civile, care va fi responsabil de elaborarea caietului de sarcini și a devizului estimativ pentru volumul de lucrări nefinisate al Serviciului social „Casă comunitară” din s.Chirca, rnul Anenii Noi.
Keystone Moldova implementează proiectul „Self-advocacy 2.0” (în continuare ”Proiect”) cu suportul AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner. Proiectul urmărește ca persoanele cu dizabilități și familiile lor să contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și advocacy. În acest context, Keystone Moldova angajează coordonator / coordonatoare de proiect
Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziționarea echipamentului IT pentru dotarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități.
Keystone Moldova realizează proiectul „Vocea Societății Civile pentru Incluziune” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, implementat de Asociația pentru Politică Externă (APE), Asociația pentru Democrație Participativă (ADEPT), Centrul Analitic Independent Expert-Grup, Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa.
Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentelor individuale de protecție (EIP). Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19”, Contract de Grant nr. ENI/2020/417-847, acordat de Uniunea Europeană.
Keystone Human Services International Moldova Association, anunţă lansarea concursului de oferte pentru achiziționareaa 6 seturi de monitoare TV. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19”, Contract de Grant nr. ENI/2020/417-847, acordat de Uniunea Europeană.
Keystone Human Services International Moldova Association, anunţă lansarea licitaţiei deschise pentru achiziţia echipamentelor individuale de protecție (EIP). Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală necesare angajaților organizațiilor societății civile”, Contract de Grant nr.G15057, acordat de Fundația Soros-Moldova.
Asociația Keystone Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană în cadrul proiectului ”Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19” anunță un concurs de contractare a serviciilor de consultanță pentru 3 sarcini conform Termenilor de referiță anexați la sfârșitul acestui anunț:
1 2 3 4 5 12