Selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de transport pasageri

Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și al schimbărilor climatice

Selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de transport pasageriKeystone Moldova care face parte din Rețeaua de monitorizarea bugetării sensibile la gen (GBWN), anunță un apel public pentru propuneri de proiecte (granturi) în domeniul bugetării sensibile la gen și schimbărilor climatice pentru OSC-uri. Organizațiile selectate vor beneficia și de o componentă de consolidare a capacităților.

Două granturi sunt alocate pentru Republica Moldova și două granturi în consorțiu cu alte organizații din regiunea Balcanilor de Vest. Notele de concept trebuie expediate până la data de 1 august (joi) 2024, ora 18:00. O comisie a partenerilor GBWN va selecta beneficiarii finali a granturilor în baza criteriilor din apel, care ulterior vor fi sprijiniți prin intermediul unui training obligatoriu în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și al finanțării schimbărilor climatice la data de 25-27 septembrie 2024 în Albania (costurile vor fi suportate de organizator).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați informațiile din documentele:

Va fi organizat o sesiune de informare (în format online) cu organizațiile interesate pe marginea proiectului dat la data de 02.07.2024, ora 11:00.

Link la sesiune: https://keystonehumanservices.zoom.us/j/81135465287