Date: 09.07.2014

Miercuri, 9 iulie, în rnul Fălești au fost lansate patru servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi – Casă comunitară, Echipă mobilă, Locuință protejată şi Respiro. Serviciile au fost create de către Consiliul Raional Fălești cu suportul Keystone Moldova și se află chiar în or. Fălești. 73 de persoane cu dizabilităţi din raion au beneficiat / beneficiază de asistenţa oferită în cadrul acestor servicii.

Casa comunitară și Locuința protejată au fost instituite de către autorităţile publice locale în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu suportul financiar oferit de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă – Iniţiative în Sănătate Mintală și Fundația Soros-Moldova . În ambele servicii locuiesc câte șase băieți care au fost dezinstituţionalizați din Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din Orhei la începutul anului 2014.

Locatarii Casei comunitare beneficiază de servicii de îngrijire specializată din partea unei echipe de suport, care îi ajută să obţină cât mai multă independenţă şi să-şi dezvolte propriul potenţial. Serviciile acordate sunt prestate în funcţie de nevoile individuale ale fiecărei persoane şi se axează pe acordarea îngrijirii calitative şi învăţarea abilităţilor elementare pentru viaţă precum: abilitatea de a mânca fără suport, abilitatea de a se îngriji de igiena proprie, de a se îmbrăca, etc. De când locuiesc în casă, băieții au reușit să stabilească relații bune cu vecinii, le place să iasă la plimbare și se implică în toate activitățile din gospodărie – muncesc în grădină și în casă și chiar dau o mână de ajutor la construcții. Pentru viitor, planifică să aibă o fermă de păsări și acum participă la construcția încăperii în care vor ține păsările.

În Locuința protejată locuiesc șase adulți pe care o echipă de suport îi pregătește pentru un trai independent. Tinerii învață să ia decizii, să se auto-deservească, să lucreze în gospodărie, să-și cunoască drepturile și să-și asume responsabilitățile etc. Unul dintre băieți deja își câștigă propriii bani, lucrând cu ziua sau reparând încălțămintea. Un alt locatar a avut o intervenție chirurgicală la picioare ceea ce îi crește șansele să se deplaseze de sine stătător (se deplasează cu cadru de suport). Tot el are planuri mari – vrea să-și dezvolte o mică afacere care constă în comercializarea obiectelor de artizanat și tricotate și mai vrea să devină bucătar. Cei șase băieți au stabilit relații de prietenie cu vecinii, merg singuri la cumpărături și au o relație deosebită cu preotul de la biserica la care merg cu regularitate.

Serviciul social „Echipă mobilă” a fost instituit în raion cu suportul Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilităţi”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Pentru dezvoltarea serviciului, autorităţile publice locale au identificat un spaţiu, pe care l-au reparat. Totodată, din sursele proiectului pentru Echipa mobilă au fost procurate un automobil, mobilier şi echipament suplimentar, instrumente kinetoterapeutice, materiale didactice şi literatură de specialitate. Keystone Moldova a oferit suport în consolidarea capacităţilor pentru personalul din serviciu şi sprijină metodologic specialiştii din cadrul serviciului. Echipa mobilă şi-a început activitatea în luna mai 2013 şi în prezent oferă asistenţă pentru 25 de copii și tineri cu dizabilități. Datorită intervenţiei Echipei mobile calitatea vieţii persoanelor cu dizabilităţi a crescut considerabil: 23 beneficiari accesează prestaţii sociale, pentru 23 de persoane a fost facilitat accesul la servicii sociale, 15 beneficiari accesează servicii medicale,13 copii sunt incluși în școală sau grădiniță, iar 10 persoane au un grup de suport la nivel comunitar - rude, prieteni, şcoală.

Serviciul social „Respiro” funcţionează din septembrie 2013. Serviciul preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi severe, oferind familiilor un repaus de până la 30 de zile pe an. Persoanele plasate în serviciu beneficiază de asistenţă socială, suport, îngrijire şi supraveghere permanentă. Până acum, de serviciile Respiro din Fălești au beneficiat 9 copii și 27 adulți cu dizabilităţi. Părinții și îngrijitorii persoanelor cu dizabilități se declară mulțumiți de serviciile oferite de Respiro.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”, care este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…