Keystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilor

Keystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilor

Keystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilorKeystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilor în parteneriat cu Catholic Relief Services în cadrul Inițiativei Changing The Way We Care (CTWWC), finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Una din prioritățile acestui proiect este promovarea îngrijirii familiale sigure și favorabile pentru copiii dezinstituționalizați și copiii cu risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor și reformarea sistemului de protecție a copiilor. 

În vederea implementării Programului Național Pentru Protecția Copilului (PNPPC) pe anii 2022-2026, IP Keystone Moldova a organizat în luna martie mai multe Ateliere de formare cu tema ”Valorizarea rolului social”. Scopul activităților este promovarea dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin prezentarea modelelor de incluziune socială în servicii de tip familial.

Keystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilorAstfel, unul din rezultatele scontate ale Atelierului vizează creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a opiniei factorilor de decizie cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, în special a copiilor.  

La Atelierele de formare au participat 65 de reprezentanți ai factorilor de decizie din sistemul asistenței sociale și educației din 10 raioane ale republicii: Edineț, Glodeni, Rezina, Cantemir, Leova, Hîncești, Ștefan Vodă, Criuleni, Anenii Noi, Strășeni. Grupul țintă a inclus vicepreședinții raioanelor pe probleme sociale, managerii Structurilor Teritoriale de Asistență Socială, Direcțiilor Educație, Serviciului de Asistență Psihopedagogică, Serviciului Asistență socială comunitară din cadrul STAS, specialiști în protecția drepturilor copilului, specialiști în problemele familiilor cu copii în situații de risc, specialiști în protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

Keystone Moldova continuă activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilorInițiativa CTWWC, finanțată de USAID, împreună cu partenerii săi, Copil Comunitate Familie, Parteneriate pentru Fiecare Copil și Keystone Moldova, promovează o îngrijire familială sigură și favorabilă pentru toții copiii prin consolidarea sistemului național de protecție și îngrijire a copiilor.