Keystone Moldova sprijină actorii reformei sistemului de îngrijire a copilului

Keystone Moldova sprijină actorii reformei sistemului de îngrijire a copilului

Keystone Moldova sprijină actorii reformei sistemului de îngrijire a copiluluiÎn perioada aprilie – iunie Keystone Moldova a continuat activitățile privind reforma sistemului de îngrijire a copiilor în parteneriat cu Catholic Relief Services în cadrul Inițiativei Changing The Way We Care Moldova (CTWWC Moldova), finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID Moldova). Una din prioritățile acestui proiect este promovarea îngrijirii familiale sigure și favorabile pentru copiii dezinstituționalizați și copiii cu risc de separare de familiile lor prin consolidarea familiilor și reformarea sistemului de protecție a copiilor.

În vederea implementării Programului Național Pentru Protecția Copilului (PNPPC) pentru anii 2022-2026, IP Keystone Moldova a organizat în perioada aprilie – iunie o serie de Ateliere de formare cu tema ”Valorizarea rolului social”. Scopul activităților este promovarea dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin prezentarea modelelor de incluziune socială în servicii de tip familial.

Keystone Moldova sprijină actorii reformei sistemului de îngrijire a copiluluiAstfel, unul din rezultatele scontate ale Atelierului vizează creșterea gradului de conștientizare și sensibilizare a opiniei factorilor de decizie cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, în special a copiilor.  Conceptul Valorizării Rolului Social ajută asistenții sociali să înțeleagă mai bine relațiile umane și experiența de viață a persoanelor marginalizate. Procesul de conștientizare a modului în care rolurile negative sunt transmise istoric de la o generație la alta constituie o premisă pentru diminuarea marginalizării și crearea oportunităților de a permite, menține, avansa și proteja roluri sociale valorizante.

Formatoarea Atelierului, Dna Oksana Costandaki, a menționat că „Valorizarea Rolului Social este un concept aplicabil persoanelor care, din oricare motiv, sunt dezavantajate, discriminate, marginalizate și, într-un fel sau altul, consemnate la un statut scăzut în societate. Conform Valorizării Rolului Social, modul în care oamenii sunt percepuți și tratați de alții depinde în mare măsură de rolurile sociale pe care le are persoana”.

La Atelierele de formare au participat peste 400 persoane, grupul țintă fiind asistenții sociali comunitari și profesioniști din cadrul Direcțiilor Asistență Socială și Protecția Familiei din 10 raioane ale Republicii: Edineț, Glodeni, Rezina, Cantemir, Leova, Hîncești, Ștefan Vodă, Criuleni, Anenii Noi, Strășeni.

Keystone Moldova sprijină actorii reformei sistemului de îngrijire a copiluluiPrezentă la unul din evenimente, Dna Erin Doss, șef-adjunct, Oficiul pentru Democrație și Guvernanță, USAID Moldova, a menționat că „evenimentul oferă o platformă pentru a discuta despre importanța tranziției de la instituțiile rezidențiale și a trecerii la îngrijirea comunitară pentru a permite copiilor cu dizabilități să beneficieze de servicii de tip familial și să fie incluși în societate. De aceea, rolul dvs. de asistent social este crucial. Îi susțineți pe cei mai vulnerabili din societate, iar persoanele cu dizabilități se simt acceptate de societate. Astăzi, veți afla mai multe despre conceptul de valorificare a rolurilor sociale. Oamenii sunt mult mai probabil să experimenteze „lucrurile bune din viață” dacă sunt apreciați în societate. „Lucrurile bune în viață” includ demnitate, respect, acceptare; un sentiment de apartenență; o educație și dezvoltarea și exercitarea capacităților proprii; o voce în afacerile comunității și ale societății cuiva; (…)”

Inițiativa Changing The Way We Care Moldova, finanțată de USAID Moldova, împreună cu partenerii săi, Copil Comunitate FamilieParteneriate pentru Fiecare Copil și Keystone Moldova, promovează o îngrijire familială sigură și favorabilă pentru toții copiii prin consolidarea sistemului național de protecție și îngrijire a copiilor.