Noiembrie 2019 – octombrie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Konrad Adenauer în Republica (external website)

Scopul proiectului este de a consolida rolului societății civile în șase raioane ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Proiectul are 4 obiective: dezvoltarea capacităților OSC și APL din raioanele-țintă în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; facilitarea dialogului dintre OSC-uri și APL din raioanele-țintă prin transferul de cunoștințe și bune practici din regiunile care dețin experiență privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale; dezvoltarea rețelei OSC-urilor din raioanele-țintă prin susținerea acțiunilor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și aderarea la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova; asigurarea dezvoltării organizaționale a AO Keystone Moldova, OSC-urilor locale și APL prin capacitarea personalului în domeniul mecanismului de contractare a serviciilor sociale.

Aflați mai multe

Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Soros-Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a capacita organizațiile societății civile în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile; oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice; facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.

Aflați mai multe

Septembrie 2008 – present

Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives (external website) şi Fundaţia Soros – Moldova (external website)

Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au inițiat un proces de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ , crearea unei rețele de servicii de asistență socială comunitare și dezvoltarea mediului incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.

Aflați mai multe