Noiembrie 2019 – octombrie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Konrad Adenauer în Republica (external website)

Scopul proiectului este de a consolida rolului societății civile în șase raioane ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Proiectul are 4 obiective: dezvoltarea capacităților OSC și APL din raioanele-țintă în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; facilitarea dialogului dintre OSC-uri și APL din raioanele-țintă prin transferul de cunoștințe și bune practici din regiunile care dețin experiență privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale; dezvoltarea rețelei OSC-urilor din raioanele-țintă prin susținerea acțiunilor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și aderarea la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova; asigurarea dezvoltării organizaționale a AO Keystone Moldova, OSC-urilor locale și APL prin capacitarea personalului în domeniul mecanismului de contractare a serviciilor sociale.

Aflați mai multe

Iunie – septembrie 2019

Finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a realiza incluziunea socială prin promovarea culturii regionale și a implicării culturale a tinerilor. Proiectul are două obiective: promovarea educației artistice non-formale și a schimbului de experiență la nivel local, inclusiv în rândul persoanelor din păturile social vulnerabile; promovarea participării tinerilor la acțiuni culturale cu impact pozitiv asupra calități vieții persoanelor din grupuri defavorizate.

Aflați mai multe

Decembrie 2018 – Aprilie 2019

Finanțat de USAID (external website), A.O. Promo – LEX (external website)

Scopul proiectului este ca persoanele cu dizabilități din Republica Moldova să participe în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Proiectul are două obiective: cel puțin 2000 persoane cu dizabilități și 400 persoane de suport ale acestora implicate în activități de informare și educație electorală în perioada de implementare a proiectului; populația generală din Republica Moldova sensibilizată despre participarea electorală a persoanelor cu dizabilități.

Aflați mai multe

Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Finanțat de Uniunea Europeană (external website), Fundația Soros-Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a capacita organizațiile societății civile în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile; oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice; facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.

Aflați mai multe

Septembrie 2008 – present

Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives (external website) şi Fundaţia Soros – Moldova (external website)

Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au inițiat un proces de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ , crearea unei rețele de servicii de asistență socială comunitare și dezvoltarea mediului incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.

Aflați mai multe

Aprilie 2016 – Aprilie 2019

Finanțat de Uniunea Europeană (external website)

Proiectul are drept scop capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

Proiectul are trei obiective: sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți; consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic; combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.<

Aflați mai multe

Noiembrie 2016 – Martie 2019

Finanțat de Uniunea Europeană (external website) și IM Swedish Development Partner (external website)

Proiectul are drept scop consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi; dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate; prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Aflați mai multe

Aprilie – Decembrie 2017

Funded by Fundația Soros-Moldova (external website)

Proiectul are drept scop responsabilizarea autorităților publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și servicii sociale alternative.

Proiectul are trei obiective: oferirea suportului autoritățile publice la reforma de dezinstituționalizare; oferirea suportului Guvernului în dezvoltarea politicilor de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități; creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a serviciilor sociale.

Aflați mai multe

Februarie 2017 – Iunie 2018

Finanțat de Open Society Foundations/ Early Childhood Program (external website)

Proiectul are drept scop recunoașterea educației incluzive bazată pe abordarea centrată pe copil în instituțiile de învățământ preșcolar și cele de învățământ primar, inclusiv asigurarea tranziției copiilor de la grădiniță la școală și asigurarea conlucrării între serviciile educaționale și alți actori comunitari axată pe o înțelegere comună a practicilor calitative în educația incluzivă.

Aflați mai multe

Mai – Noiembrie 2017

Funded by People in Need (external website)

Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale din Moldova.

Obiectivul proiectului rezidă în oferirea serviciilor de consultanță în dezvoltarea a patru Servicii Locuință protejată pentru persoanele cu dizabilități intelectuale din Bălți, Bădiceni, Brânzeni și Cocieri.

Aflați mai multe

2014 – 2017

Finanțat de IM Swedish Development Partner (external website)

Scopul proiectului este de a asigura participarea incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin abilitarea lor în calitate de Auto-reprezentanți și abilitarea organizațiilor / grupurilor de părinți.

Proiectul are trei direcții majore de activitate:

  • Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități);
  • Dezvoltarea unei platforme naționale a organizațiilor / grupurilor de părinți;
  • Suport OSC active în domeniul dizabilității în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și national.

Aflați mai multe