Proiectul metodologiei de calculare a costurilor pentru serviciile sociale de sprijin alimentar a fost consultat cu prestatorii de servicii sociale și autoritățile publice

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul metodologiei de calculare a costurilor pentru serviciile sociale de sprijin alimentar a fost consultat cu prestatorii de servicii sociale și autoritățile publice

Pe data de 19 decembrie 2023 a avut loc un atelier de consultare a metodologiei de calculare a costurilor pentru serviciile sociale de sprijin alimentar. Metodologia include descrierea costurilor pentru toate formele de sprijin alimentar ce urmează a fi stipulate în noul cadru normativ: cantina socială, pachete cu produse alimentare, tichete alimentare, ghișeul social alimentar, serviciul mobil de alimentare.

Atelierul face parte din seria de activități dedicate elaborării unui nou cadru normativ pentru reglementarea funcționării serviciilor sociale de sprijin alimentar pentru grupurile vulnerabile. Proiectul metodologiei de calculare a costurilor pentru serviciile sociale de sprijin alimentar a fost elaborat de către IP Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în cadrul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul metodologiei a fost dezvoltat în urma documentării activității prestatorilor de servicii sociale de sprijin alimentar atât publici cât și privați din țară. Metodologia de calculare a costurilor prevede specificarea formulelor de calcul și descrierea categoriilor de cheltuieli necesare pentru prestarea serviciului social. Pentru fiecare tip de serviciu social de sprijin alimentar au fost elaborate formulele de calcul adaptate la specificul formei de prestare. Scopul metodologiei este de a veni în ajutorul prestatorilor de servicii sociale la calcularea și planificarea bugetului necesar pentru prestarea serviciului.

În cadrul atelierului consultativ au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Familie din țară, prestatori de servicii de cantină socială și reprezentanți ai societății civile, care s-au expus cu privire la proiectul metodologiei.

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, co-finanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”, urmărește dezvoltarea serviciilor de cantină de ajutor social din țară pentru a extinde accesul la servicii pentru persoanele din grupuri vulnerabile.