Lansarea Ghidului „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

Lansarea Ghidului

„Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova”

Ghidul „Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova” a fost elaborat de AO Institutum Virtutes Civilis în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Acest Ghid este destinat autorităților publice centrale și locale, precum și prestatorilor de servicii sociale. Elaborarea documentului a fost motivată de necesitatea optimizării mecanismului de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice. Conform studiilor de specialitate, dezvoltarea unui cadru normativ secundar specific domeniului abordat și a unui set de formulare asociate documentației de atribuire este esențială pentru asigurarea unui mecanism eficient de contractare a serviciilor sociale de către autoritățile publice, precum și pentru furnizarea acestor servicii în mod adecvat.

Ghidul este conceput pentru a asista atât autoritățile publice centrale și locale, în calitate de „autoritate contractantă”, cât și prestatorii privați de servicii sociale, în calitate de „operator economic”. Acesta oferă un cadru comprehensiv privind procedurile de achiziționare a serviciilor sociale din fonduri publice și pune la dispoziție repere și categorii de acte utilizate în procesul de contractare. De asemenea, ghidul include modele de acte menite să contribuie la îmbunătățirea mecanismului de contractare a serviciilor sociale de către prestatorii privați acreditați, încurajându-i să participe activ la procedurile de achiziție publică pentru această categorie de servicii.

„Achiziția publică a serviciilor sociale în Republica Moldova” – ghid pentru autorități publice și prestatori privați de servicii sociale