Lansarea un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană axat pe eficientizarea energetică a serviciilor sociale

Lansarea un nou proiect finanțat de Uniunea Europeană

axat pe eficientizarea energetică a serviciilor sociale

Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și A.O. Fondul de Inovații Sociale din Moldova, lansează Proiectul finanțat de Uniunea Europeană „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”.

Imagine Ef.enerFundația Soros Moldova, care implementează și cofinanțează proiectul, va oferi granturi organizațiilor societății civile pentru transformarea clădirilor unde se prestează servicii sociale, în clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero și pentru activități de mobilizare comunitară, în cadrul cărora, organizațiile societății civile vor desfășura campanii de informare și implicare a comunităților în promovarea unui comportament energetic responsabil.

Clădirile cu consum aproape egal cu zero (Nearly zero-energy buildings) sunt acele clădiri care au o performanță energetică foarte ridicată, proiectate pentru a consuma cantități minime de energie, fiind aproape independente din punct de vedere energetic. Acestea utilizează tehnologii moderne și surse regenerabile de energie pentru a reduce dependența de sursele tradiționale de energie și emisiile de carbon. Clădirile cu consum aproape egal cu zero sunt un pas important în direcția dezvoltării durabile, contribuind la eficiența energetică și la reducerea amprentei de carbon a clădirilor.

Keystone Moldova în cadrul acestui proiect are misiunea de a dezvolta un mecanism de mobilizare comunitară pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor, în care se prestează servicii sociale. În baza acestui instrument vor fi consolidate competențele organizațiilor societății civile și prestatorilor publici de servicii sociale pentru a dezvolta propuneri de proiect axate pe implementarea mecanismului de mobilizare comunitară. Totodată, Keystone Moldova va elabora și implementa Metodologia auditului social care se va axa pe evaluarea eficienței, eficacității și impactului serviciilor sociale în contextul măsurilor de eficiență energetică”, a menționat Ludmila Malcoci, directoarea executivă a I.P. Keystone Moldova.

În cadrul acestui proiect, vor fi acordate cel puțin 35 de granturi în sumă de aproximativ 87.000 Euro. Informațiile privind lansarea concursului conceptelor de grant vor fi publicate pe pagina Fundației Soros Moldova soros.md. Programul de granturi va fi anunțat la începutul lunii martie 2024.