Comunicare și media advocacy pentru prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități

Comunicare și media advocacy pentru prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități

Scopul Keystone Moldova constă în promovarea și dezvoltarea unui mediu comunitar de acceptare prin schimbarea atitudinii şi a comportamentului populaţiei faţă de persoanele cu dizabilităţi și în mediatizarea activităților implementate de către Keystone Moldova în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Keystone Moldova realizează următoarele activități în vederea promovării și dezvoltării unui mediu comunitar de acceptare a persoanelor cu dizabilități:

  • Elaborarea și implementarea unor strategii și campanii de comunicare axate pe promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Keystone Moldova implementează campanii de comunicare de sine stătător, precum și în parteneriat cu alte organizații la nivel național și internațional. Campaniile de comunicare abordează diferite aspecte, cum ar fi: incluziunea copiilor cu dizabilități în instituțiile educaționale, incluziunea adulților cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale în câmpul muncii, eradicarea stereotipurilor privind persoanele cu dizabilități și traiul lor în comunitate, colectarea fondurilor pentru dezinstituționalizare și asigurarea traiului în comunitate etc. Acțiunile desfășurate în cadrul campaniilor de comunicare, inclusiv mesajele și materialele distribuite, sunt diverse și axate pe interesele și nevoile informaționale ale diferitor publicuri țintă. Astfel, Keystone Moldova utilizează în campaniile de comunicare: postere, broșuri, spoturi video și audio, cărți poștale, istorii narative povestite de persoane cu dizabilități sau persoane care îngrijesc de acestea, Teatru Forum, expoziții de fotografii și filmulețe realizate de persoane cu dizabilități și familiile lor etc.
  • Reflectarea activităților implementate de Keystone Moldova în domeniul incluziunii sociale în mediile sociale și mass media națională și locală. Keystone Moldova promovează activitățile desfășurate prin intermediul paginii web a organizației, paginii de Facebook Keystone Moldovablogului Keystone Moldova, precum și prin intermediul altor media sociale. Totodată, jurnaliștii din diferite media sunt invitați la diverse evenimente organizate de Keystone Moldova. Pentru reflectarea evenimentelor, Keystone Moldova elaborează și distribuie comunicate de presă și alte materiale informative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
  • Capacitarea jurnaliștilor în comunicarea cu și despre persoanele cu dizabilități. Keystone Moldova organizează instruiri pentru jurnaliștii din diferite mass media în vederea dezvoltării abilităților lor de comunicare cu și despre persoanele cu dizabilități. În acest context Keystone Moldova a elaborat un ghid pentru jurnaliști cum să comunice cu și despre persoanele cu dizabilități , postere și pliante la această temă, care au fost distribuite în mass media națională și locală.