Dezvoltarea politicilor sociale incluzive și a cadrului legal

Dezvoltarea politicilor sociale incluzive și a cadrului legal

Keystone Moldova acordă asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea politicilor, practicilor și legislației în concordanță cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pe care Republica Moldova a semnat-o și ratificat-o. În acest scop Keystone Moldova valorifică informația privind bunele practici în incluziunea socială în țările dezvoltate și în Republica Moldova și le transpune într-un cadru de politici sociale, legislație, standarde și structuri care să asigure durabilitatea reformelor în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Totodată, Keystone Moldova participă, de comun cu alte organizații non-guvernamentale, în procesul de monitorizare a implementării politicilor sociale incluzive. Astfel, de exemplu, Keystone Moldova a participat la elaborarea rapoartelor alternative pe țară privind implementarea Convenției ONU privind drepturile copilului și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Keystone Moldova este membru al Consiliului Guvernamental pe protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și al Consiliului de Experți privind monitorizarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de pe lângă Avocatul Poporului.

Activitățile de bază ale Keystone Moldova în acest domeniu sunt următoarele:

  • Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor de acte legislative și normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În acest context, ținem să menționăm că organizația Keystone Moldova are experiență de colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în elaborarea Strategiei de incluziune socială (2009-2013), Legii incluziunii sociale (2012), Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022), Programului Național de Dezinstituționalizare (2018-2026) precum și în elaborarea regulamentelor și standardelor de calitate pentru serviciile pilotate de autoritățile publice locale cu suportul Keystone Moldova, cum ar fi casa comunitară, respiro, asistentul personal, plasamentul familial pentru adulți , echipa mobilă, locuința protejată, centru de zi pentru copii în situație de risc. Keystone Moldova de asemenea are experiență de colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în elaborarea și pilotarea metodologiilor de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități în școli și grădinițe. Organizația noastră a colaborat cu autoritățile publice din 4 raioane în domeniul dezvoltării strategiilor și a planurilor de acțiuni pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
  • Elaborarea și prezentarea recomandărilor la proiectele specifice de acte legislative și normative elaborate de diferite autorități publice, pentru a asigura corespunderea noilor prevederi privind dizabilitatea cu cerințele Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
  • Elaborarea și desfășurarea unor studii sociale privind calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Elaborarea recomandărilor practice și a conceptelor de dezvoltare de politici în baza cercetărilor efectuate și prezentarea acestora autorităților publice centrale și locale.
  • Monitorizarea, de comun acord cu alte ONG-uri, a progresului implementării Convenției ONU privind drepturile copilului și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.