Promovarea și implementarea educaţiei incluzive

Promovarea și implementarea educaţiei incluzive

 

Keystone Moldova oferă asistență tehnică autorităților publice centrale și locale, organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, serviciilor raionale/municipale de asistenţă psiho-pedagogică și administrațiilor școlilor și grădinițelor de copii în promovarea și implementarea educației incluzive, contribuind astfel la oferirea șanselor egale pentru o educație de calitate tuturor copiilor.

Tipurile de asistență tehnică pot include:

  • Elaborarea și pilotarea metodologiilor de educație incluzivă în școli și grădinițe;
  • Dezvoltarea și capacitarea echipelor multidisciplinare, a cadrelor didactice de sprijin și a cadrelor didactice de la clasă în educația incluzivă și anume în următoarele domenii: evaluarea necesităților educaționale ale elevilor cu necesități educaționale speciale, dezvoltarea și implementarea Planurilor Educaționale Individuale (PEI), implicarea părinților copiilor cu CES în implementarea și monitorizarea PEI, dezvoltarea curriculum-urilor în funcție de PEI, evaluarea cunoștințelor elevilor cu CES, etc.;
  • Planificarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de suport în funcție de nevoile educaționale ale elevilor ( cadre didactice de sprijin, centre de resurse pentru educația incluzivă, etc.) , ore de meditație;
  • Pregătirea mediului în școli și grădinițe, precum și în comunități pentru incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Combaterea discriminării și a hărțuirii în școli și grădinițe de copii prin intermediul teatrului forum și a implementării curiculumului privind diversitatea și toleranța în școli
  • Asistență copiilor cu necesități educaționale speciale și familiilor lor în incluziunea educațională ;
  • Promovarea educației incluzive la nivel național și local prin împărtășirea bunelor practici și a lecțiilor învățate.

Keystone Moldova implementează activitățile ce țin de educația incluzivă în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psiho-Pedagogică, Direcţiile Generale/Raionale de Învățământ, serviciile raionale de asistență psiho-pedagogică, autoritățile publice locale și administraţiile școlilor.