Consultanță și cercetare

Consultanță și cercetare

 

Keystone Moldova prestează servicii de consultanță și cercetare în domeniile ce țin de incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, inclusiv: dezvoltarea politicilor incluzive și a cadrului legal; dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor de asistență socială comunitare și specializate; instruirea diferitor grupuri țintă, inclusiv personalul din serviciile sociale și educaționale; educația incluzivă; angajarea asistată; prevenirea și combaterea discriminării; mobilizarea comunitară.