Consolidarea capacităților autorităților publice, OSC-urilor, prestatorilor de servicii și persoanelor cu dizabilități

Consolidarea capacităților autorităților publice, OSC-urilor, prestatorilor de servicii și persoanelor cu dizabilități

SONY DSC

Keystone Moldova contribuie la consolidarea capacităţilor reprezentanţilor autorităților publice centrale și locale, organizațiilor nonguvernamentale, prestatorilor de servicii, persoanelor cu dizabilităţi și familiilor lor şi ale echipei Keystone Moldova, în conformitate cu necesităţile de instruire în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilităţi.

Domenii de instruire:

 • Valorizarea rolului social;
 • Planificarea centrată pe persoană;
 • Managementul de caz;
 • Planificarea strategică a serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități bazată pe nevoi;
 • Bugetarea participativă și bazată pe performanțe a serviciilor sociale;
 • Designul și prestarea serviciilor de plasament pentru persoanele cu dizabilități: Casa comunitară, Locuință protejată, Asistența parentală profesionistă, Plasamentul familial pentru adulți etc.;
 • Designul și prestarea serviciilor de suport pentru persoane cu dizabilități: Echipa mobilă, Respiro, Asistența personală etc.;
 • Dezvoltarea comportamentelor pozitive pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale în funcție de nevoi;
 • Asigurarea calității serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități. Monitorizarea și evaluarea lor;
 • Incluziunea copiilor cu dizabilități intelectuale în grădinițe și școli: pregătirea mediilor familial, școlar, comunitar. Dezvoltarea serviciilor de educație incluzivă în școală în funcție de nevoi;
 • Cadrul legal pentru promovarea și asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale;
 • Strategii noi de comunicare pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități: Teatru Forum, self-filming, Storytelling, PhotoVoice);
 • Strategii de self-advocacy și advocacy pentru promovarea politicilor și practicilor incluzive în domeniul dizabilității;
 • Alte instruiri, în conformitate cu nevoile grupurilor țintă.

Realizarea cursurilor de instruire include următoarele acțiuni:

 • Evaluarea necesităților de instruire;
 • Dezvoltarea planurilor de instruire în conformitate cu necesitățile identificate;
 • Dezvoltarea curriculum-urilor de instruire;
 • Elaborarea materialelor pentru cursurile de instruire;
 • Organizarea instruirilor;
 • Evaluarea instruirilor efectuate.