Dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii comunitare

Dezinstituționalizare și dezvoltarea de servicii comunitare

 

Informație generală

Keystone Moldova are drept obiectiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale sau prevenite de instituționalizare. Întru realizarea acestui obiectiv, sunt implementate următoarele activități:

Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și în integrarea lor în familii și comunitate.

Tipurile de asistență pot include:

 • Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor de acte legislative și normative privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În acest context, ținem să menționăm că organizația Keystone Moldova are experiență de colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) în elaborarea Strategiei de incluziune socială (2009-2013), Legii incluziunii sociale (2012), Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022), Programului Național de Dezinstituționalizare ( 2018-2026) precum și în elaborarea regulamentelor și standardelor de calitate pentru serviciile pilotate de autoritățile publice locale cu suportul Keystone Moldova, cum ar fi Casa comunitară, Respiro, Asistentul personal, Plasamentul familial pentru adulți , Echipa mobilă, Locuința protejată, Centru de zi pentru copii în situație de risc. Keystone Moldova de asemenea are experiență de colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în elaborarea și pilotarea metodologiilor de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități în școli și grădinițe. Organizația noastră a colaborat cu autoritățile publice din 4 raioane în domeniul dezvoltării strategiilor și a planurilor de acțiuni pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.
 • Elaborarea și prezentarea recomandărilor la proiectele specifice de acte legislative și normative elaborate de diferite autorități publice, pentru a asigura corespunderea noilor prevederi privind dizabilitatea cu cerințele Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
 • Elaborarea și desfășurarea unor studii sociale privind calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Elaborarea recomandărilor practice și a conceptelor de dezvoltare de politici în baza cercetărilor efectuate și prezentarea acestora autorităților publice centrale și locale.
 • Monitorizarea, de comun acord cu alte ONG-uri, a progresului implementării Convenției ONU privind drepturile copilului și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități.

Keystone Moldova are experiență în dezvoltarea următoarelor tipuri de servicii:

Servicii de suport
Echipă mobilă, Asistent personal, Respiro, Centre de zi pentru copii în situație de risc, servicii individualizate specializate, cum ar fi: asistență socială, consiliere psihologică, asistență juridică etc.;
Servicii de plasament temporar
Asistență parentală profesionistă, Locuință protejată, Casă comunitară, Plasament familial pentru adulți etc.;
Servicii de educaţie incluzivă
Cadru didactic de sprijin, Centru de resurse pentru educaţia incluzivă.

Tipurile de asistență pot include:

 • Analiza sistemului de servicii sociale și elaborarea recomandărilor de eficientizare și îmbunătățire a acestuia;
 • Planificarea bugetară a serviciilor sociale bazată pe participare și performanță;
 • Dezvoltarea și acreditarea serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilități;
 • Elaborarea designului social al serviciului;
 • Procurarea și amenajarea imobilului în funcție de nevoile persoanelor cu dizabilități, urmând principiile valorizării sociale;
 • Selectarea, capacitarea personalului și evaluarea anuală a performanțelor;
 • Evaluarea și monitorizarea calității serviciilor prestate;
 • Alte activități în funcție de nevoi.

Asistență tehnică persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și familiilor lor în funcție de nevoile lor individuale.

Tipurile de asistență pot include:

 • Elaborarea planului centrat pe persoană;
 • Dezvoltarea abilităților de auto-deservire;
 • Asistență socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Asistență juridică;
 • Referire la servicii medicale;
 • Încurajarea comportamentelor pozitive;
 • Integrarea în servicii comunitare, inclusiv în instituțiile educaționale;
 • Îmbunătățirea comunicării și a relaționării cu alte persoane;
 • Angajarea în câmpul muncii;
 • Alte activități în funcție de nevoi.

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale la trai în comunitate.

Tipurile de activități includ:

 • Informarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale despre drepturi și modalitatea de exercitare a drepturilor;
 • Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de reclamații privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea serviciului de Linie fierbinte pentru persoanele cu dizabilități;
 • Acordarea de suport persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în exercitarea drepturilor lor.