roen
roen

Anunţuri

Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unui grafician care va realiza logo-ul unei campanii media. Campania are drept scop sensibilizarea opiniei publice față de persoanele cu dizabilități. Logo-ul va deveni „cartea de vizită” pentru toate acțiunile prevăzute în cadrul campaniei.
Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unui formator cu experiență în domeniul discriminării pentru a realiza două training-uri, în perioada martie – aprilie 2015.
Asociația Keystone Moldova invită reprezentanții ONG-urilor din regiunile rurale, care lucrează cu grupurile marginalizate expuse discriminării să participe la un program de instruire în Storytelling. În acest scop vor fi desfășurate două module de instruire, iar fiecare reprezentant ONG poate participa la un singur modul, după cum urmează: 10 - 13 martie 2015 sau 31...
Keystone Moldova anunţă organizarea unui concurs public de selectare a companiilor care prestează servicii hoteliere și care vor oferi spaţiu pentru cazare şi alte condiţii necesare pentru o bună desfăşurăre a activităților de instruire.
Programul Educaţional „Pas cu Pas” şi Keystone Moldova cu suportul financiar al Open Society Foundations/Early Childhood Program anunță concurs de selectare a unui Consultant în cadrul proiectului „Pilotarea modelelor de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţămînt preşcolar din R. Moldova” pentru realizarea studiului de evaluare iniţială a situaţiei privind incluziunea educaţională a copiilor cu CES...
1 10 11 12