Consultant pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și APL-urilor privind asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și APL-urilor privind asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și APL-urilor privind asigurarea calității și durabilității serviciilor sociale.

Detaliile cu privire la sarcinile consultantului/consultantei sunt reflectate în termenii de referință (ToR).

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Martie, 2022 – Iulie, 2022.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul actualizat;
  • Lista lucrărilor elaborate (ghiduri metodologice, suporturi de curs), cu indicarea linkurilor sau alte surse, care demonstrează experiența deținută în domeniu;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 10 martie 2022, or.18.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea „Servicii consultanță pentru OSC_calitatea serviciilor sociale”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]