Selectare companie sociologică

Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.

Informațiile privind concursul sunt incluse în Termenii de referință (Anexa 1).

Pentru participare la concurs, ofertantul va prezenta dosarul, care va include oferta tehnică (Anexa 2).și oferta financiară (Anexa 3).

Condițiile de aplicare sunt descrise în Instrucțiunile pentru participanți

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 23 martie 2022, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 060488188 sau prin e-mail: [email protected].