Selectarea unui grup de experți / unei companii sociologice pentru realizarea unui studiu privind evaluarea situației serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova

Keystone Moldova contractează un grup de experți / o companie sociologică pentru realizarea unui studiu privind evaluarea situației serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova

Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de IP Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919 anunță un concurs de selectare a unui grup de experți / unei companii sociologice.

Grupul de experți / compania sociologică selectată va efectua un studiu cu privire la evaluarea situației curente a activității serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova pentru a identifica necesitățile și prezenta recomandări în scopul îmbunătățirii calității prestării acestora, inclusiv în contextul pandemiei COVID-19.

Responsabilitățile grupului de experți / companiei sociologice și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință (Anexa 1).

Oferta tehnică şi oferta financiară vor fi transmise în două e-mail-uri diferite la următoarele adrese:

Detalii privind modalitatea de pregătire și înaintare a dosarelor pot fi găsite în Instrucțiunile pentru ofertanți (Anexa 2).

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 07 martie 2022, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 068512233 sau prin e-mail: [email protected].