martie 3, 2022

Day

Memorandum de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și societatea civilă privind îmbunătățirea serviciilor de cantină de ajutor social

La 03 martie 2022, a fost semnat un Memorandum de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (în continuare MMPS), Keystone Moldova, Diaconia și Concordia în scopul îmbunătățirii cadrului normativ ce reglementează activitatea serviciilor de cantină de ajutor social.
Read More
Memorandum Ministry Environment

Memorandum de colaborare între Ministerul Mediului și societatea civilă pentru a preveni risipa alimentară

Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Keystone Moldova, Diaconia și Concordia au semnat un Memorandum de colaborare care are drept scop actualizarea și consolidarea cadrului legal în domeniul prevenirii pierderii și risipei alimentare.
Read More

Keystone Moldova lansează un concurs de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic

Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Read More