CONFERINȚA NAȚIONALĂ: PROGRAMUL COMUNITATE INCLUZIVĂ MOLDOVA: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

AGENDA

Locația: Centrul de instruiri Keystone Moldova, str. Albișoara 42/1, mun. Chișinău

ORA

ACTIVITATEA

09.30 -10.00

Înregistrarea participanților

10:00 – 10:15

Cuvânt de salut.
Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova
Anastasia Oceretnîi, Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Liliana Gherman,  Director de programe, Fundația Soros-Moldova

Sesiunea 1. Parteneriatul public-privat – o condiție esențială pentru  asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități

 10:15 – 10:30

Impactul Programului Comunitate Incluzivă Moldova asupra  incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale [link:Prezentare PPT]
Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova

10:30-10:45

Colaborarea dintre MMPSF și societatea civilă în vederea dezvoltării  și implementării   politicilor  de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova
Anastasia Oceretnîi, Vice-ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

10:45-10:55

 Serviciul de Casă Comunitară  din raionul Cantemir – un exemplu de  parteneriat public-privat [link:Prezentare PPT]
Sergiu Butuc, Vice-președintele raionului Cantemir

10:55-11:05

Colaborarea dintre administrația publică de nivelul doi și societatea civilă în vederea dezvoltării  și  implementării   serviciilor sociale pentru  persoanele cu dizabilități în raionul Fălești [link:Prezentare PPT]
Emilia Ciobanu, Șefa Direcției asistență socială și protecție a familiei din raionul Fălești

11:05-11:15

Întrebări și discuții

 11:15-11:30

Pauză de cafea
Colaj  fotografii

Sesiunea 2. Asigurarea traiului în comunitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale

11:30-11:40

Principiile incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate [link:Prezentare PPT]
Parascovia Munteanu, Keystone Moldova

11:40-12:10

Serviciile de plasament  din comunitate:
– Locuința protejată – un model de tranziție la trai independent. [link:Prezentare PPT]
Veronica Rotaru, Manager Locuință Protejată Fălești
Eduard Turcu, beneficiar
– Casa comunitară – model de servicii  integrate pentru persoanele care necesită suport [link:Prezentare PPT]
Angela Gorceag, Manager Casă comunitară Nisporeni
Anton Corin, beneficiar
– Plasamentul familial pentru adulți
Prezentare de film: Plasament Familial pentru Adulți [link: video]
Tudor Prodan, beneficiar PFA, raionul Ungheni
– Asistența parentală profesionistă pentru copii cu dizabilități
Tamara Bejan, asistent parental profesionist, raionul Orhei
Sergiu Dogari, beneficiar

12:10-12:40

Dezinstituționalizarea și Serviciile  de suport familial [link:Prezentare PPT]
Ecaterina Golovatii, Keystone Moldova
– Integrarea persoanelor cu  dizabilități în familie
Ana Panaitov, părinte din UTA Găgăuzia
Ion Panaitov,
– Echipa mobilă
Radu Clichici, părinte din raionul Ialoveni
– Serviciul Respiro
Vasilisa Vesca, părinte din raionul Telenești
– Serviciul de asistență personală
Victoria Șoproncu, asistent personal, orașul Chișinău

12:40 -13:00

Întrebări și discuții  

13:00-14:00

Prânz

Sesiunea 3. Promovarea drepturilor și non-discriminarea

14:00-14:10

Dreptul la educație și incluziunea în școală [link:Prezentare PPT]
Rodica Mocanu, părinte, raionul Căușeni
Iulian Mocanu

14:10-14:30

Dreptul la muncă și incluziunea în câmpul muncii. [link:Prezentare PPT]
Ina Crasnojon-Laba,  Keystone Moldova
Prezentare de film: Incluziune în muncă [link: video]
Antreprenoriat social [link:Prezentare PPT]
Nicolae Ciocan, Keystone Moldova

14:30-14:40

Auto-reprezentarea – modalitate de promovare a drepturilor și implicare [link:Prezentare PPT]
Natalia Cojocaru, Keystone Moldova
Prezentare de film: Ce mi-a oferit Auto-reprezentarea? [link: video]

14:40-14:50

Teatru-forum și media advocacy –  factori ai schimbării atitudinii comunității față de persoanele cu dizabilități  [link:Prezentare PPT]
Lina Malcoci, Keystone Moldova

14:50-15:00

Întrebări și discuții

15:00-15:20

Sesiune de recunoștință: înmânarea trofeelor și diplomelor