Anunţuri

Category

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru OSC-uri in dezvoltarea de servicii sociale

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile beneficiare de granturi în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”
Read More

Coordonator de proiect Keystone Moldova

Keystone Moldova angajează coordonator de proiect pentru 18 luni, full-time, în cadrul inițiativei ”Changing the Way We Care” (CTWWC).
Read More

Angajare consilier pentru Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități

Keystone Moldova, administrează și gestionează Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități (SATGPD) în baza contractului cu Ministerul Muncii și Protecției sociale al Republicii Moldova nr. 4 - LD din 28.01.2022. SATGPD 080010808 este un serviciu național care are drept scop prevenirea și reducerea situațiilor de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Cerințele...
Read More

Selectare companie sociologică – Termen Extins

Keystone Moldova anunță extinderea licitației deschise pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.
Read More

Termen extins. Keystone Moldova lansează un concurs de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic

Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Read More

Keystone Moldova anunță concurs de angajare a unui(ei) consultant(e) pentru actualizarea conținutului unei platforme informaționale din domeniul dizabilității

Keystone Moldova, cu suportul IM Swedish Development Partner, susține platforma informațională din domeniul dizabilității www.informat.md Scopul platformei este de a asigura accesul la informații privind diferite aspecte ce țin de dizabilitate pentru persoanele cu dizabilități, părinții și persoanele de suport ale acestora, specialiștii care activează în domeniul protecției sociale și incluziunii sociale a persoanelor cu...
Read More

Termen extins. Selectarea unui grup de experți / unei companii sociologice pentru realizarea unui studiu privind evaluarea situației serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919 anunță un concurs de selectare a unui grup de experți / unei companii sociologice.
Read More

Selectare companie sociologică

Keystone Moldova anunță licitație deschisă pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.
Read More

Keystone Moldova lansează un concurs de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic

Keystone Moldova anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziția echipamentului tehnic. Achiziția este efectuată în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Read More

Selectarea unui grup de experți / unei companii sociologice pentru realizarea unui studiu privind evaluarea situației serviciilor de cantină de ajutor social în Republica Moldova

Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de IP Keystone Moldova, IRMS ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919 anunță un concurs de selectare a unui grup de experți / unei companii sociologice.
Read More
1 2 3 13