LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII SOCIOLOGICE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNUI STUDIU PRIVIND ACCESUL POPULAȚIEI, ÎN PARTICULAR AL UNOR GRUPURI DE POPULAȚIE, LA SERVICII ESENȚIALE DE SĂNĂTATE ÎN CONTEXTUAL PANDEMIEI COVID-19

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020, anunță un concurs de selectare a unei companii sociologice.

Compania sociologică selectată va organiza și va efectua un studiu sociologic în teren cu privire la accesul la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV, persoanelor în servicii de îngrijire paliativă comparativ cu populația generală din Republica Moldova.

Responsabilitățile companiei sociologice și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință (Anexa 1).

Ofertele tehnică şi financiară se vor fi transmise în două e-mail-uri diferite la următoarele adrese electronice:

Detalii privind modalitatea de pregătire și înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucțiunile pentru ofertanți (Anexa 2).

FORMULAR PENTRU OFERTA TEHNICĂ (Anexa 3)

FORMULAR PENTRU OFERTA FINANCIARĂ (Anexa 4)

TOATE ANEXELE SUNT INCLUSE LA SFÂRȘITUL PREZENTULUI ANUNȚ

Termenul limită de prezentare a dosarului: 12 februarie 2021, orele 18.00.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 068444438 Nicolae Ciocan, director de proiect, e-mail:[email protected]