Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile beneficiare de granturi în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Asociația Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru oferirea asistenței tehnice și suportului individual organizațiilor societății civile (OSC) beneficiare de granturi pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță pentru cinci sarcini conform următorilor Termeni de referință (ToR):

ToR 1. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privinddezvoltarea/extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii în situație de risc

ToR 2. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități

ToR 3. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind dezvoltarea/extinderea serviciilor de intervenție timpurie și terapii alternative

ToR 4. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice

ToR 5. Contractare servicii de consultanță pentru dezvoltarea Centrului de plasament pentru persoane fără adăpost

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Noiembrie, 2021 – Februarie, 2022.  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  1. CV-ul, care va conține și datele de contact a două persoane de referință;
  2. Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 22 noiembrie 2021, or.17.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea „Servicii consultanță pentru OSC ”, cu specificarea în denumirea mesajului a sarcinilor pentru care ați aplicat.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]