Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova – suport financiar în perioada crizei economice globale”

Proiectul „Comunitate Incluzivă - Moldova – suport financiar în perioada crizei economice globale”

Octombrie 2010 – prezent

Buget
$2,419,900

Proiectul este finanţat de Fundaţia Soros-Moldova din Fondul de Urgență al lui George Soros. Este un proiect complementar Programului Comunitate Incluzivă Moldova, și are drept obiectiv de a preveni consecințele nefaste ale crizei economice globale asupra reformelor care au avut loc în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

De rând cu susținerea serviciilor sociale comunitare dezvoltate de către autoritățile publice locale cu suportul Keystone Moldova (case comunitare, locuințe protejate, echipe mobile, cadre didactice de sprijin, asistenți personali etc.), proiectul va ajuta 136 de copii şi tineri să părăsească instituţia din Orhei şi să se reîntoarcă în familiile şi comunităţile lor. În acest scop din resursele proiectului Keystone Moldova va acorda sprijin familial familiilor care vor lua copiii/adulții acasă, va construi sau procura locuințe pentru copiii/adulții orfani sau abandonați. În vederea prevenirii instituționalizării altor copii în Casa internat Orhei, proiectul va susține dezvoltarea echipelor mobile și a serviciilor respiro în alte raioane suplimentare.

Din sursele financiare ale proiectului, Keystone Moldova va acorda suport persoanelor care riscă să nimerească în situații financiare dificile în perioada crizei economice, și în particular celor fără un loc de muncă stabil sau chiar șomeri. Astfel, datorită dezvoltării serviciilor noi și menținerii serviciilor existente, în cadrul proiectului vor fi create 200-250 locuri de muncă noi.

Realizarea în continuare a Programului „Comunitate incluzivă – Moldova” va contribui la diminuarea impactului negativ al crizei economice mondiale, și astfel va crea condițiile necesare pentru dezvoltarea unei societăți incluzive, în care copiii şi adulţii cu dizabilități sunt acceptaţi în comunitate şi primesc suportul de care au nevoie pentru a fi membri cu drepturi depline ai acesteia.

Aflaţi mai multe despre Programul „Comunitatea incluzivă – Moldova”