Comunitatea Incluzivă – Moldova

Comunitatea Incluzivă – Moldova

Octombrie 2008 – prezent

Programul Comunitate Incluzivă Moldova a fost creat printr-un parteneriat stabilit între Keystone Human Services International US, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală, Fundaţia Soros-Moldova și Keystone Moldova în vederea susținerii reformelor promovate de către Guvernul Republicii Moldova în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități.

Programul este axat pe următoarele aspecte: a) dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dezabilități şi ale familiilor/ îngrijitorilor acestora; b) dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi; c)dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Activitățile de bază ale Programului sunt axate pe transferul copiilor și adulților cu dizabilități din Casa internat Orhei pentru persoane cu dizabilități intelectuale severe în familiile și comunitățile lor. În acest scop, echipa Keystone Moldova acordă suport autorităților locale în evaluarea situației copiilor și familiilor lor, cartografierea serviciilor existente în comunitate și dezvoltarea serviciilor noi în funcție de nevoile copiilor/ adulților dezinstituționalizați, integrarea copiilor/adulților în serviciile existente în comunitate: educaționale, medicale, sociale, monitorizarea progresului copiilor/adulților dezinstituționalizați etc. Serviciile dezvoltate în cadrul acestui Program sunt: servicii de sprijin familial, locuință protejată, casă comunitară, servicii de asistență parentală profesionistă, plasament familial specializat, echipă mobile, respire, cadre didacticer de sprijin, asistență personală etc.

Totodată, Programul susține servicii de consultanță pentru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în vederea dezvoltării/îmbunătățirii cadrului legislativ în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități pentru a asigura durabilitatea serviciilor de asistență socială comunitare noi create.

Dezvoltarea capacităților părților interesate este o altă componentă susținută financiar din acest program. Astfel, Keystone Moldova organizează instruiri pentru dezvoltarea capacităților administrațiilor publice locale, guvernului central, prestatorilor de servicii, organizațiilor nonguvernamentale, membrilor echipei de implementare în vederea implementării cu succes a reformelor preconizate în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Parteneri

Linkuri utile