Termen Extins. Consultant pentru pentru elaborarea conceptului unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială

Termen Extins. Consultant pentru pentru elaborarea conceptului unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială

Organizația Keystone Moldova, anunță extinderea licitației deschise pentru selectarea unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea conceptului unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială în baza bunelor practici internaționale. Concursul este desfășurat în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Consultant Elaborare Concept modele de servicii de cantină socială”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 23 iunie 2022.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Ana Prasolov, director de proiect, prin e-mail: [email protected].