Selectare companie sociologică – Termen Extins

Keystone Moldova anunță extinderea licitației deschise pentru selectarea unei companii sociologice în scopul efectuării unui studiu național cu referire la atitudinile, cunoștințele și comportamentele populației generale privind antreprenoriatul social din Republica Moldova.

Informațiile privind concursul sunt incluse în Termenii de referință (Anexa 1).

Pentru participare la concurs, ofertantul va prezenta dosarul, care va include oferta tehnică (Anexa 2) și oferta financiară (Anexa 3).

Condițiile de aplicare sunt descrise în Instrucțiunile pentru participanți

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 3 aprilie 2022 (inclusiv).