Keystone Moldova contractează un expert/grup de experți pentru elaborarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a impactului întreprinderilor sociale în Republica Moldova

Keystone Moldova contractează un expert/grup de experți pentru elaborarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a impactului întreprinderilor sociale în Republica Moldova

Organizația Keystone Moldova în cadrul proiectului ”Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia și implementat în parteneriat de Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Keystone Moldova” (contract de grant #2020/422-271/EEF) anunță concurs de selectare a unui expert/grup de experți ce va/vor elabora Metodologia de monitorizare și evaluare a impactului întreprinderilor sociale în Republica Moldova.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de expert/grupul de experți, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul va fi transmis pe adresa e-mail [email protected], cu mențiunea „Expert: Metodologia de monitorizare și evaluare a IS”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 25 august 2023.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Oxana Isac, coordonator proiect,  pe adresa:  [email protected]