Keystone Moldova contractează un consultant pentru elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de cantină socială și a Standardelor minime de calitate

Keystone Moldova contractează un consultant pentru elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de cantină socială și a Standardelor minime de calitate

Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919, anunță un concurs de selectare a unui consultant.

Expertul selectat va elabora Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului de cantină socială și a Standardelor minime de calitate.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Consultant Elaborare Regulament și Standarde minime de calitate”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 25 mai 2022.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Ana Prasolov, director de proiect, prin e-mail: [email protected].