Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru OSC-uri in dezvoltarea de servicii sociale

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile beneficiare de granturi în cadrul Proiectului

 Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

I.P. Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru oferirea asistenței tehnice și suportului individual organizațiilor societății civile (OSC) beneficiare de granturi pentru dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile (runda II).

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță pentru trei sarcini conform următorilor Termeni de referință (ToR):

ToR 1. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind  dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități și în situație de risc

ToR 2. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind dezvoltarea/extinderea serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice

ToR 3. Contractare servicii de consultanță pentru OSC-uri privind dezvoltarea/extinderea serviciilor de igienizare și cantină de ajutor social  

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Mai, 2022 – August, 2022.

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

  1. CV-ul, care va conține și datele de contact a două persoane de referință;
  2. Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 20 mai 2022, or.18.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea „Servicii consultanță pentru OSC ”, cu specificarea în denumirea mesajului a sarcinilor pentru care ați aplicat.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]