Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul centrelor de zi și de plasament pentru persoane vârstnice

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul centrelor de zi și de plasament pentru persoane vârstnice

I.P. Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului care activează în cadrul centrelor de zi și de plasament pentru persoane vârstnice privind oferirea suportului în asistența beneficiarilor.  

Detaliile cu privire la sarcinile consultantului/consultantei sunt reflectate în termenii de referință (ToR).

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Noiembrie, 2023 – Februarie, 2024.  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul actualizat;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 26 octombrie 2023, or.17.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] cu mențiunea Consultanță centre persoane vârstnice”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]