Coordonator de proiect Keystone Moldova

Keystone Moldova angajează coordonator de proiect pentru 18 luni, full-time, în cadrul inițiativei ”Changing the Way We Care” (CTWWC).

Responsabilități-cheie:

 • Asigurarea managementului  integral al proiectului  în conformitate cu  obiectivele și rezultatele planificate.
 • Coordonarea echipei de proiect
 • Comunicarea cu partenerii Proiectului
 • Raportarea periodică către superior și donator.

Calificări:

 • Cel puțin 3 ani experiență de lucru în domenii asociate societății civile din RM;
 • Experiență de monitorizare și evaluare a activităților în cadrul proiectelor cu finanțare locală și/sau externă
 • Posedarea limbilor Româna și Engleză (scris și vorbit). Va fi acordată prioritate candidaților care demonstrează nivel avansat de cunoaștere a limbii engleză
 • Cunoașterea politicilor publice, strategiilor, planurilor de acțiuni, legislației  și altor documente specifice ce țin de dezinsituționalizare, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, educație incluzivă a copiilor cu dizabilități, drepturile copilului și a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Consultați toate detaliile pentru această poziție în ToR.

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa [email protected] până cel târziu miercuri, 20 aprilie 2022 și va include:

 1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată,
 2. copie a CV-lui, și
 3. date de contact a trei persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual)

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.