Concurs: Keystone Moldova contractează un expert pentru elaborarea metodologiei de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin alimentar’’

Concurs:

Keystone Moldova contractează un expert pentru elaborarea metodologiei de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin alimentar’’

Organizația Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, contract de grant ENI/ 2021/428-919, anunță concurs de selectare a unui expert ce va elabora metodologia de calcul a costului serviciului social ,,Sprijin alimentar’’.

Expertul selectat va lucra în echipă cu expertul-coordonator la colectarea datelor din teren cu privire la funcționarea serviciilor de cantină socială, la procesarea datelor și elaborarea metodologiei de calcul a costurilor pentru serviciul social ,,Sprijin alimentar’’, urmând să livreze un produs comun.

Expertul va conlucra cu echipa de proiect și reprezentanții MMPS în vederea consultării metodologiei de calcul a costurilor în procesul de elaborare.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de expert, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul va fi expediat la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Servicii de consultanță. Metodologia de calcul a costurilor pentru serviciul social ,,Sprijin alimentar’’.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 03 august 2023.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Ana Prasolov, director de proiect la adresa: [email protected].