Memorandum de colaborare între Ministerul Mediului și societatea civilă pentru a preveni risipa alimentară

Finantat de Unlunea Europeana
Moldova
Parteneriate Pentru Servicii de Cantina Sociala OIncluzive Si Durabile

Memorandum de colaborare între Ministerul Mediului și societatea civilă pentru a preveni risipa alimentară

Memorandum Ministerul MediuluiMinisterul Mediului al Republicii Moldova, Keystone Moldova, Diaconia și Concordia au semnat un Memorandum de colaborare care are drept scop actualizarea și consolidarea cadrului legal în domeniul prevenirii pierderii și risipei alimentare.

Acțiunea a fost inițiată în cadrul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” care urmărește să faciliteze dialogul de politici dintre societatea civilă, autoritățile publice și furnizorii de alimente, în scopul eficientizării serviciilor de cantină de ajutor social dedicate grupurilor vulnerabile și prevenirii risipei alimentare Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să impulsioneze o schimbare generală de comportament privind donarea de alimente și sprijinirea grupurilor vulnerabile prin crearea unei rețele de donare și distribuire a surplusului alimentar către serviciile sociale pentru a asigura sustenabilitatea acestora, inclusiv în situații de urgență.

Memorandum Ministerul MediuluiConform Memorandumului, în următorii trei ani, părțile vor colabora în vederea îmbunătățirii proiectului de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare și a dezvoltării cadrului normativ pentru reglementarea mecanismului de donare și redistribuire a alimentelor. Cele trei organizații nonprofit urmează să ofere expertiză Ministerului Mediului la elaborarea cadrului de colaborare intersectorială între autoritățile publice, OSC-uri, prestatorii de servicii de cantină de ajutor social și furnizorii de alimente. De asemenea, acestea vor facilita schimbul de bune practici în baza modelelor statelor membre ale Uniunii Europene și vor elabora un cadru de monitorizare și evaluare bazat pe indicatorii de performanță recomandați de Platforma Europeană pentru Pierderi și Risipa de Alimente adaptat la contextul național.

La rândul său, Ministerul Mediului va dezvolta și implementa politici care să contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030 ale ONU, în special, obiectivele ce vizează eradicarea foametei și asigurarea securității alimentare, gestionarea durabilă a apei și luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului acestora. Cadrul legal elaborat va permite implementarea unui mecanism inovator de recuperare și redistribuire a surplusului alimentar către serviciile de cantină de ajutor social și grupurile vulnerabile, crescând astfel accesul la alimente a persoanelor afectate de sărăcia alimentară.

Proiectul ”Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. ”Keystone Moldova”, A.O. ”Concordia. Proiecte Sociale”, I.R.M.S. ”Diaconia”. Valoarea totală a proiectului este de 1,327,609 EUR.

KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue
concordia
diaconia